En grönare stad är hälsosamt, vi vill satsa på en levande grön innerstad med ett minimum av bilar. Plantera grönska istället för att asfaltera innerstaden. Vänsterpartiet vill att de fyrfiliga gatorna i centrala Malmö, som Nobelvägen, Bergsgatan, Amiralsgatan, ska bli tvåfiliga där gång- och cykelbanor samt träd och grönska ersätter de tidigare körfälten. Genom att ersätta bilar med grönska får vi en grönare, tystare och renare stad.

Anders Skans

Barnen som växer upp i centrala Malmö blir allt fler. Dessa barn ska få tillgång till bra lekplatser och friluftsaktiviteter i centrum. Vi behöver mer idrottsytor för spontanidrott i centrala staden. Dessa platser är viktiga för att barn och ungdomar ska kunna vara fysiskt aktiva men också som utomhus mötesplatser. Här kan våra skolgårdar vara bra att använda, dessa kan användas på en större del av dygnet än skoltiden. Vi vill ge våra barn i centrala staden bättre mötesplatser i det offentliga rummet. Rörsjöskolans multisportarena är ett exempel som nu funnits i flera år och som bör få fler efterföljare.

Anders Skans

Budgetdebatten i kommunfullmäktige fortsätter. I Malmö stad ska ekologiska varor alltid vara första alternativet, vi ska visa solidaritet med framtida generationer genom att värna miljön. Ett annat viktigt område för oss är att vi lyfter blicken från vår kommunala politik och visar internationell solidaritet. Genom en fortsatt satsning på etiskt certifierade produkter, Fair Trade, som garanterar bra arbetsvillkor och miljöanpassad odling i tredje världen, visar vi solidaritet med de anställda och miljön i länder som lever på export till oss. Vi kan med detta vara en motkraft mot exploatering av arbetare och natur i profitens intresse.

Anders Skans

Så har årets viktigaste fullmäktigedebatt rullat igång. Vi har länge fått höra från alliansen att vårt budgetförslag är ett kalle anka förslag. Oklart varför?

Nu får vi se vem som verkligen står för en luftbudget. Alliansen använder sig av en annan skatteprognos än den gänse och vips har man 100 miljoner till skolan och förskolan.

Dessutom räknar man på att ta hem 33 miljoner på en omorganisering av staden. Helt galet då en omorgansiation alltid kostar. När man gjorde motsvarande i GBG kostade 55 miljoner.

Vidare räknar man försörjningsstödet utifrån hur det skulle se ut när en rödgrön regering förstärkt trygghetssystemen.

Ja, vilken soppa. Alla dessa luftpengar motsvarar ca 70 öre skattehöjning. Och det lär ju aldrig en borgarregim göra så det är kraftiga, kraftiga nedskärningar som väntar i välfärden om borgarna tar över Malmö i höst.

Men det ska de inte göra. Det måste vi se till.

Hanna Thomé

Den rödgröna majoriteten i Malmö vill att förskolan ska vara för barnens skull. Förskolan är viktig för barns lärande och föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden ska inte styra barnens tillgång på förskola. Lärandet är viktigt för alla barn. Vi vill att alla barn ska ha rätt till egen plats och inte behöva dela plats, det ger färre barn i grupperna, med ett barn per plats.

Anders Skans

Idag och imorgon debatterar Malmö kommunfullmäktige budgeten för 2011. Det rödgröna styret i Malmö har presenterat en majoritetsbudget som bygger på att vi får en rödgrön regering i valet. Det gör skillnad för Malmö vilken regering vi har och vilket styre vi har i kommunen. Det blir tydligt i debatten idag.

Den rödgröna budgeten i Malmö satsar på de fattigaste barnfamiljerna genom att satsa 10 miljoner på sänkta förskoleavgifter för föräldrar med de lägsta inkomsterna. Detta gynnar främst ensamstående föräldrar och av dessa är 5 av 6 ensamstående mammor. Detta är en rättvisereform som de borgerliga partierna absolut inte vill ha. Motståndet mot reformer som minskar klyftorna i samhället är ett rött skynke för borgaralliansen. Skillnaden i politiken är tydlig.

Maxtaxan i förskolan innebär att föräldrar betalar 3% av sin inkomst i förskoleavgift med ett tak vid 42000 kr/mån i inkomst. Denna lag ska gälla i Malmö, men nu ska de med lägst inkomst få sänkta avgifter. Det är en reform som ska komplettera maxtaxan och som i solidaritetens namn kan kallas för Marxtaxa.

Anders Skans

Finn fem fel…

MKB begär att få sälja de sista kvarstående radhusen i hyresrätt i området vid Rosenvång och Djupadal.

Det är inte bra att hyresrätter görs om till äganderätter och bostadsrätter eftersom vi har brist på hyresrätter i Malmö. Det är extra olyckligt när det är vårt eget kommunala bostadsbolag som medverkar till detta.

Och det är inte bra att det är en del av de få radhusen som går att uppbringa i Malmö i form av hyresrätt som omvandlas. Och det är extra olyckligt när det dessutom sker i en del av staden där vi har väldigt lite i form av hyresrätt överhuvudtaget.

Och slutligen är det ganska anmärkningsvärt att MKB väljer att sälja ut dessa radhusen nu när det börjar bli dags att göra omfattande renoveringar. Man har alltså hämtat in hyrorna men nu när man ska betala för underhållet kliver man tillbaka.

Det hela liknar mest en realityvariant av “Finn fem fel”…

Anneli Philipson (V)Kommunalråd

I den rödgröna budgeten för Malmö som presenterades idag (läs bl.a. i Sydsvenskan och Skånskan) satsas det 10 miljoner till de barnfamiljer som har de lägsta inkomsterna i Malmö. Genom att sänka förskoleavgiften för de lägsta inkomstgrupperna med 10 miljoner går dessa pengar till bekämpandet av barnfattigdomen. Tillsammans med ett tidigare beslut i kommunfullmäktige i Malmö där alla smygavgifter i förskola och grundskola ska försvinna har Malmö tagit två viktiga beslut för att omfördela pengar till de barn som växer upp under knappa ekonomiska villkor. Detta är en bra och rättvis fördelningspolitik, vi snackar inte bara utan gör något.

Anders Skans

Vi Vänsterpartister från Malmö som är på kongress i Gävle har varit klart bidragande till att göra de två stora förändringarna i valplattformen som kongressen beslutade om. Vänsterpartiet Malmös motion om att skriva in att vi fortsatt ska arbeta för 6 timmars arbetsdag blev kongressens beslut.

Den andra stora förändringen av partistyrelsens förslag till valplattform var att miljöfrågorna skulle bli ett eget prioriterat område. Även här var Malmö vänsterpartister drivande. Både partistyrelsens miljöanvarige Vilmer Andersen och jag som kongressombud agerade för detta. Vilmer lanserade en bra paroll från talarstolen: Rösta Sverige grönt, hållbart och rättvist. Rösta rött. Vilmer säger också “Det är viktigt att driva miljöfrågorna kopplat till rättvisefrågor, vi är det enda parti som driver miljöfrågorna utifrån det perspektivet. Utan rättvisefrågorna får vi inga globala lösningar.”

För min egen del har miljöfrågorna varit viktiga i Vänsterpartiet alla de 30 år jag varit aktiv, det är glädjande att på kongressen se det stor miljö- och klimatpolitiska engagemang som finns i vårt parti. Vi är det enda parti som förenar de röda och gröna frågorna. Vi är det rödgröna alternativet i svensk politik.

Anders Skans

Moderaterna har lagt en motion om att fira kärlekens och romantikens år. Nu när det är kungabröllop. För ett konservativt parti måste detta vara guld. Både kung och bröllop.

Men vad är det man vill fira? Två traditioner som har fjättrat människor i många år.Äktenskapet en tradition som har sitt ursprung i att kvinnan lämnas över från fadern till en annan man. Först bestämmer fadern sedan maken. En ogift kvinna blev myndig 1863 medan en gift fick vänta tills 1921.

Sedan kungahuset. En tradition som bygger på att man kan ärva makt. Djupt odemokratiskt.Vad är detta att fira? Handlar det ens om kärlek och romantik? Går det att äga en människa?Stackars kungabarnen, vilket liv, vilka val har de, att behöva fråga regeringen om lov om de får gifta sig, deras förhållande ska exponeras i pressen, hur fri kan deras kärlek vara.

Kanske är det dags att erkänna att kärleken inte blir finare för att man skriver under ett papper.

Att det inte går att äga någon annan.

Att demokrati är bättre än ärvd makt.

Att skattepengar borde satsas på välfärd och inte på glassiga kungabröllop.

Hanna Thomé