Stockholms tingsrätt har slagit fast att det är diskriminering att neka gravida med kraftig foglossning sjukpenning. En man med samma symptom hade blivit sjukskriven. Tingsrätten menar också att diskrimineringen från försäkringskassan nog varit ”oavsiktlig”.

Jaha ja, det är klart om vi tänker bort att det handlar om makt och maktsystem så blir kanske den mesta diskrimineringen av kvinnor ”oavsiktlig”. Det som tingsrätten kallar oavsiktligt skulle jag snarare kalla för en hierarkisk könsmaktsordning gällande så väl kvinnors ekonomiska beroende som synen på kvinnors kroppar och föräldraskap. Det finns många exempel på maktorättvisa gentemot kvinnor som handlar om kvinnors sämre ekonomi och att vi har huvudansvaret för hem och barn:

Kvinnor har ca 20 % lägre lön män

Kvinnor står för 82 % av det obetalda hushållsarbetet

46 % av LO kvinnorna arbetar deltid – de flesta ofrivilligt

Kvinnor tar ut 80 % av föräldraledigheten

Kvinnor lägger ner 35 timmar i veckan på hemarbete, män ca 20 timmar i veckan.I Barnfamiljer är fördelningen ännu värre kvinnor 50 timmar och män 25.

Kvinnors löneutveckling avstannar när familjen får barn medan mannens ökar. Det är dyrt att ha barn, särskilt om man är kvinna.Under en 10 – års period förlorar mamman 304 000 kr och pappan 10 000.

Det är bra att försäkringskassan blev fälld, att kvinnorna nekades sjukpenning är en del av ett större system, del av en större fråga. Att Sverige är jämställt är en bluff. Det behövs en feministisk politik, så att det inte det ”oavsiktliga” förtrycket av kvinnor får fortsätta.

Martina Nilsson (v)

Artikel i Sydsvenskan

Ett av vänsterpartiets krav och valfrågor var att det skulle startas en kommunalbostadsförmedling. Kravet har vi drivit under många år redan 2002 la vänsterpartiet ett förslag om en kommunalbostadsförmedling i kommunfullmäktige – ett förslag som då röstades ner av de andra partierna. Men nu när (v)i sitter med och styr i kommunen så har vi sett till att det också blev en bostadsförmedling.

Det är nu 13 500 som står i den kommunala kön och allt fler privata fastighetsägare visar intresse för att anmäla allt fler lägenheter till den kommunala förmedlingen.

Nu kan lägenheterna fördelas på ett mer rättvist sätt. Det är inte längre den med mest pengar och bäst kontakter som får lägenhet först utan det är kötiden som är avgörande. Vi har tagit ett litet men viktigt steg för att minska diskrimineringen på bostadsmarknaden.

Martina Nilsson (v)

Socialdemokraterna sa på sin kongress nej till att ta hem soldaterna från Afghanistan.

I Afghanistan slåss svenska soldater under Natos ledning. Nato, som samarbetar med de amerikanska invasionsstyrkorna. Invasionsstyrkor som gjorde ett fullständigt folkrättsvidrigt angrepp på ett av världens fattigaste länder. Och här är vi med och slåss. Sverige befinner sig i krig. Vi skjuter på civilbefolkningen och bombar byar. Infrastrukturen raseras och folk svälter och fryser ihjäl i krigets spår.

Redan under krigets första år rapporterade den afghanska kvinnoorganisationen RAWA om att över 50 000 svultit och frusit ihjäl som en konsekvens av ödeläggelse av infrastrukturen som Natos bombningar inneburit. Hur många civila offer som omkommit i Afghanistan är okänt efter som den amerikanska policyn “We don´t do body count” råder.

Sverige exporterar idag mer vapen per invånare än något annat land och är idag världens åttonde största vapenexportör. Granatgeväret Carl-Gustaf som utvecklades av Saab Bofors Dynamics har USA de senaste åren använt i Afghanistan och Irak för att nu bara ta ett exempel.

Sverige befinner sig i krig vilket också har skördat svenska soldater i Afghanistan. Och svenska soldater leder anfallsoperationer som dödar afghaner. Kriget strider mot folkrätt och svensk neutralitet.

Socialdemokraterna vägrar ta hem soldaterna, det är skandal och oerhört sorgligt. Vänsterpartiet är det enda parti som står upp för folkrätten och den internationella solidariteten. Vi kräver att soldaterna tas hem. Sverige ska inte befinna sig i krig.

Martina Nilsson (v)

I helgen tog vänsterpartiets partistyrelse förslaget till valplattform. Valplattformen ska behandlas på partiets kongress i maj. (Ni vänsterpartister som läser detta – glöm inte skriva motioner!)

Ett av förslagen i valplattformen är att partiet ska ställa krav på förskola på heltid för barn till arbetslösa.( Idag är kommunerna bara skyldiga att erbjuda 15-timmar) Jag kan glatt konstatera att vi ligger steget före i Malmö där vänsterpartiet redan lyckats driva igenom förskola på 30-timmar. Barnen måste få rätt att delta i förskolans aktiviteter på lika villkor oavsett föräldrarnas situation på arbetsmarknaden – såklart!

Martina Nilsson (v)

Senaste kommunfullmäktige behandlade sverigedemokraternas motion om temporära utegångsförbud för ungdomar ex. i Rosengård. Det förvånar nog ingen att SD lägger denna typ av motion. Det förvånande var istället att i motionen stod: “Långsiktiga sociala åtgärder är bra men inte nog”. Om sverigedemokraterna är anhängare av långsiktiga sociala åtgärder i våra förorter har de sannerligen inte visat bevis på detta i kommunfullmäktige tidigare.

Samtidigt skriver partiledare Åkesson i en debattartikel på SVT Debatt:“De problem vi nu ser bottnar i alienation. En alienation som främst är kopplad till omotiverad och kontraproduktiv offermentalitet, invandrarskapet som sådant med de språkliga- och utbildningsrelaterade komplikationer som detta medför, kulturella skillnader i konflikthantering och framförallt splittrade och/eller motsatta nationella identiteter som förstärks av den mångkulturella samhällsordningen och frånvaron av en assimileringspolitik”.

Alltså… inte ett ord om sociala problem eller behovet av sociala åtgärder.Om sverigedemokraterna i Malmö menar vad de skriver i sin motion saknar de stöd för detta i sin rasistiska partilinje.Det hela handlade kanske om en tabbe.Att skylla alla samhällsproblem på invandringen är trots allt sverigedemokraternas grundidé.

Juha Jurvanen

Fackförbundet SSR driver en kampanj under namnet “Uppdrag Välfärd”. Igår var det debatt. Det som slog mig mest var den upplevda rädslan att säga vad man tycker på arbetsplatsen.

I kristider är det ofta de som är mest utsatta i samhället som får betala mest. Detta är en grupp som inte ofta kommer till tals. Vikten av en socialpolitisk debatt är större än någonsin. Och socialarbetarna är viktiga där.

Debatten igår var därför väldigt behövlig och jag hoppas på en fortsatt välfärdsdebatt där verkligheten får plats. Välfärden är under hot, offentliga sektorns del av BNP minskas varje år. Ändå pratas det om att sektorn sväller och att vi inte har råd, skitsnack vi har haft tillväxt de flesta av de 30 senaste åren.

Hanna Thomé

I fullmäktige i onsdags diskuterade miljöpartiet och folkpartiet om Malmö borde agera mot storföretaget Doles handlande.

– Försvara yttrandefriheten och filmaren säger Fp

– Försvara Doles ekologiska bananer säger Mp

Försvara bananarbetarna och deras rättigheter säger jag. Mp och Fp missar helt den viktigaste frågan när de harvar runt i fruktsalladen, att multinationella företag utnyttjar arbetare i den fattiga delen av världen och beter sig som svin. Jag är för rättvisemärkning och fair trade, men att tro att ett företag skulle sluta med utnyttjande av fattiga arbetare bara man köper deras ekologiska varor är faktiskt att sila mygg och svälja bananer.

Martina Nilsson (v)

När kommunens ekonomi diskuterades på kommunfullmäktige igår eftermiddag så menade de borgerliga att om stadsdelarna skrotades i Malmö så skulle onödig administration för 200 miljoner försvinna. När de pressades till att förklara vilka tjänster det var som skulle bort så blev svaret att det är inte tjänster som ska bort utan administration….. Tror borgarna att administration är något som inte sköts av människor? De kunde inte peka ut en enda tjänst i kommunen som de ville ta bort. Högerpolitik är alltid en felräkning.

Anders Skans (V)

På gårdagens kommunfullmäktige hade Folkpartiet i Malmö motionerat att centrala riktlinjer ska införas för hur skolk ska hanteras i skolan. Denna misstro från folkpartisterna till lärarnas kompetens att själva avgöra vilka kontakter med föräldrarna som behövs leder in oss i ett kontrollsystem som får negativa konsekvenser, de verkliga problemen döljs bakom statistik. Det datoriserade system som används idag “Skola-24” tillsammans med den offentliga kontrolldebatten leder idag in lärare till att slaviskt följa rigida regler och rapportera in 3 minuters frånvaro för hämtning av skrivbok eller 10 minuter för ett toalettbesök. Vilket intresse har föräldrarna av denna information? Nej överlåt till lärarna att bedöma behovet av föräldrakontakt. Syftet med föräldrakontakten om frånvaro ska vara att hjälpa barn att klara sin skolgång inte mäta tiden för toabesök.

Anders Skans (v)

Anders, Hanna, Anneli, Juha, Carlos, Martina