Stäng Ängelholmsgatan, Simrishamnsgatan, Claesgatan och Ystadsgatan kvarteren närmast Möllevångstorget. Ett beslut nu kan göra att de är fria från bilar redan till våren. Detta för att göra Möllan till en ännu bättre mötesplats. Läs hela pressmeddelandet. I en stad är det viktigast att människor får ta plats, inte bilar. I debatten om bilar pratas det mest om utsläpp och buller, men hur mycket plats bilarna tar glöms ofta bort. Möllan är en fantastisk mötesplats, men ytorna räcker inte till. Handel och uteserveringar behöver större utrymme. Vi tycker det är viktigare att de gående och cyklande människorna kan röra sig friare och tryggare i gatorna än att bilarna ska få ta plats.

Anders Skans

Problemet med segregationen i den svenska skolan lyfts fram av de Rödgröna i Sydsvenskan. Segregationen är en av huvudanledningarna till att resultaten går ner i skolan. Segregation gynnar inte lärandet det har Skolverket lyft fram i sin rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Lärarnas riksförbund har i en undersökning Rika barn lära bäst? visat att klyftorna mellan elever med föräldrar som är högutbildade höginkomsttagare och elever med föräldrar som är lågutbildade låginkomsttagare har ökat. Samhällets klassorättvisor är ett problem i skolan, liksom skolans bidrag till att förstärka dessa orättvisor.

Vänsterparitet vill bekämpa orättvisorna i skolan genom att satsa mer resurser på de skolor där behoven är störst, vi vill också att alla undervisning ska ske i skolan, inga hemläxor, så eleverna får hjälp av lärare att lära sig.

Anders Skans

Pressmeddelande om förskolan från Vänsterpartiet Malmö

I dagarna har den rödgröna oppositionen presenterat förslag som innebär förstärkningar till förskolan. Förslaget innebär bland annat mindre barngrupper, barnomsorg på obekväm arbetstid och rätt till 30 timmars förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga. Förslag som känns igen från Vänsterpartiet Malmös kommunpolitiska program.

– Vi är glada att den kommande rödgröna regeringen verkar ha sneglat bland annat på oss i Malmö. Vi är stolta över de framgångar vi har haft i samarbetet vad det gäller förskolan här i stan tex rätten till 30-timmar för arbetslösas barn, säger Martina Nilsson som sitter för Vänsterpartiet i kommunstyrelsens barn- och ungdomsberedning.

– Nu får vi hoppas att en ny regering fortsätter ta efter Vänsterpartiet Malmös politik. Vi har tagit bort alla smygavgifter i skola och förskola och vi har också fått igenom att förskoleavgiften för lågavlönade ska sänkas, fortsätter Martina Nilsson

– Vi hoppas naturligtvis också att de, precis som vi, lyfter fram hur viktigt det är med genuspedagogik och att arbeta för att ge lika möjligheter och rättigheter för alla barn oavsett kön, avslutar Martina Nilsson

För mer info kontakta gärna:Martina Nilsson 0708-16 17 09

Malmö är en segregerad stad. Staden är uppdelad i rika och fattiga områden. De ekonomiska klyftorna har ökat. När samhällsklimatet hårdnat har också rasismen passat på att sticka fram sitt fula tryne.

Rasismen och diskrimineringen finns överallt. Grupper och individer misstänkliggörs och får klä skott för det som är samhällets misslyckanden. Rasistiska partier profiterar på utanförskap och förespråkar en politik som ytterligare segregerar, diskriminerar och förstärker de klyftor som är roten till problemet.

Du och jag förlorar på att klyftorna ökar. Vi förlorar på en diskriminering där arbetsgivaren ger sämre anställningsvillkor och lön till några. Vi förlorar på att fastighetsförvaltarna struntar i att sköta underhållet i de fattiga delarna av stan. Vi förlorar på att friskolorna sorterar och segregerar eleverna. Men vi tjänar på att hålla ihop. Hålla ihop för rimliga löner, för bra och billiga bostäder, för resurser till vår gemensamma kommunala skola. Vänsterpartiet vill bygga fler hyresrätter, anställa i den offentliga sektorn och skapa delaktighet. Vi ska hålla ihop – och inte vika en tum för rasisternas propaganda.

Martina Nilsson

Integrations- och jämställdhetsminister Nyanko Sabuni har i sin nya bok “Det nya Sverige” föreslagit särregler för föräldraledighet för dem som invandrat till vårt land. Syftet med detta skulle vara att invandrade kvinnor inte fastnar i utanförskap utan kommer snabbare ut på arbetsmarknaden. Tydligen anser Sabuni att debatten om delad föräldraledighet endast gäller etniska svenskar.

Sabuni vill även skapa fler enkla och lågbetalda jobb för invandrare. Sabuni verkar planera för en särskild arbetsmarknad med uteslutande för invandrare. Syftet är dock snarare att splittra motståndet mot nyliberal politik – ett försök att generellt sänka lönerna och därmed skatteunderlaget för vår gemensamma välfärd. Att en minister som har som uppgift att främja och skydda de mänskliga rättigheterna på nationell nivå vill offra desamma i rovliberalismens namn är naturligtvis en skandal på hög nivå.

Sabuni anser oblygt att hennes förslag om särlagstiftning är okonventionella och nyskapande. Politik a´la Sabuni har dock praktiserats tidigare med katastrofala följder. Politiken kallades då för apartheid.

Juha Jurvanen

Rapport om barnfattigdomen från Vänsterpartiet Stockholm, Göteborg och Malmö

Barnfattigdomen har ökat med 50 procent de senaste fyra åren. Värst är det i storstäderna och sämst har barn till ensamstående föräldrarna det. Frågan om barnfattigdom kan inte vänta utan det krävs handling nu. Vi släpper därför en rapport om barnfattigdomen och 30 politiska krav vi driver för att förbättra situationen för barnen i familjer med knappa ekonomiska resurser i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Idag får inte alla gymnasieungdomar i Stockholms stad SL-kortet via skolan, det vill vi ändra på, säger Ann-Margarethe Livh, (V) oppositionsborgarråd i Stockholm. Att alla barn och unga ska få känna att hela staden är deras är en frihetsreform som motverkar barnfattigdomen. Fri entré till simhallarna för barn och unga är en annan viktig reform som vi vill genomföra, för att minska den stora ojämlikheten när det gäller ohälsa och motion mellan Stockholms olika stadsdelar.

– Många barn har i sommar inte haft möjlighet att komma ut på landet, eller haft tillgång till badstranden under sommarlovet på grund av att familjen saknar ekonomiska resurser. Därför måste kommunala fritidsaktiviteter såsom kollo, öppna fritidsgårdar, läger med mera bli en mycket mer prioriterad fråga, säger Marie Lindén (V) kommunalråd i Göteborg.

– I Malmö ska vi sänka avgifterna till förskolan för föräldrar med låga inkomster, något som särskilt kommer att gynna ensamstående föräldrar, säger Anneli Philipson (V) kommunalråd i Malmö. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barnens skull, och barn ska inte behöva drabbas av föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Därför ska också barn till föräldralediga och arbetslösa ha rätt till minst 30 timmars förskola

För mer information kontakta gärna:

StockholmAnn-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd tel: 076-122 91 03Rosa Lundmark (V) sekr. tel 076 12 29 160GöteborgMarie Lindén (V) kommunalråd tel: 0706-53 53 57Marlene Svensson (V) sekr. tel: 0703- 242781MalmöAnneli Philipson (V) kommunalråd tel:070-640 40 02Martina Nilsson (V) sekr. 0708-16 17 09

I Malmö har barn till arbetslösa rätt till 30-timmars förskola. Detta efter att Vänsterpartiet drivit och fått igenom det i kommunen. Det finns många fördelar med att barnen ska ha rätt till 30-timmar istället för bara de lagstadgade 15. Barnens rätt till pedagogisk förskoleverksamhet ska inte vara beroende föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Möjligheten att delta i verksamheten på lika villkor ökar samt att det skapar bättre lugn och trygghet i barngruppen när barnen inte måste dela på platserna.

Nu visar det sig att det får ännu fler bra bieffekter. Arbetslösa mammor får snabbare jobb om barnen har förskoleplats enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Även om varken kvalitets- eller barnperspektivargument biter på den borgerliga ”Alliansen” i Malmö så kanske jobbargumentet skulle kunna göra det, eller tänker de fortsätta vara emot förskola för barnens skull?

Martina NilssonVänsterpartiet Malmö

Vi i Vänsterpartiet är speciellt glada för att vi nu närmar oss starten för byggandet av en modern spårvagnstrafik i Malmö. Sedan mitten på 1980-talet har vi kämpat för spårvagnarna som ett framtida transportsystem i Malmö. Den stora utredning som då gjordes ledde ingenstans, vi var då ganska ensamma om vårt krav. Men tiden hinner fatt bra förslag och nu står vi bara några år från att sätta spaden i marken.

För att finansiera utbyggnaden vill vi omfördela pengar från biltrafik till kollektivtrafik. Genom att införa avgifter för bilarna, som kör in i Malmö, och överföra dessa pengar till kollektivtrafiken gynnas ett miljövänligt resande framför ett miljöskadligt, låginkomsttagare gynnas framför höginkomsttagare och kvinnor gynnas framför män. Detta är en rödgrön feministisk politik som vi är stolta över i Vänsterpartiet.

Anders Skans

Vi måste öka byggandet i vår stad. Vi behöver nya bostäder och det är främst hyresrätter som krävs. Den totala avsaknaden av en statlig bostadspolitik kan avhjälpas med en rödgrön regering. Men här i Malmö måste vi genom MKB bygga allt mer. Hemlösheten är det yttersta exemplet på en havererad statlig bostadspolitik. Där produktionen av hyresrätter inte stimuleras. Borgaralliansen i Malmö vill sälja ut hyreslägenheterna i MKB. Resultatet av det är en gigantisk kapitalöverföring från det offentliga till privata vinster. I Stockholm där borgarna sålt ut hyreslägenheter visar en granskning av DN att lägenheterna som sålts har sålts till ett underpris på 50 miljarder kronor, smaka på den. Det är en ren stöld av offentlig egendom. Vi slår vakt om hyresrätten i Malmö och tänker inte sälja MKBs lägenheter.

Anders Skans