Barnen som växer upp i centrala Malmö blir allt fler. Dessa barn ska få tillgång till bra lekplatser och friluftsaktiviteter i centrum. Vi behöver mer idrottsytor för spontanidrott i centrala staden. Dessa platser är viktiga för att barn och ungdomar ska kunna vara fysiskt aktiva men också som utomhus mötesplatser. Här kan våra skolgårdar vara bra att använda, dessa kan användas på en större del av dygnet än skoltiden. Vi vill ge våra barn i centrala staden bättre mötesplatser i det offentliga rummet. Rörsjöskolans multisportarena är ett exempel som nu funnits i flera år och som bör få fler efterföljare.

Anders Skans

Budgetdebatten i kommunfullmäktige fortsätter. I Malmö stad ska ekologiska varor alltid vara första alternativet, vi ska visa solidaritet med framtida generationer genom att värna miljön. Ett annat viktigt område för oss är att vi lyfter blicken från vår kommunala politik och visar internationell solidaritet. Genom en fortsatt satsning på etiskt certifierade produkter, Fair Trade, som garanterar bra arbetsvillkor och miljöanpassad odling i tredje världen, visar vi solidaritet med de anställda och miljön i länder som lever på export till oss. Vi kan med detta vara en motkraft mot exploatering av arbetare och natur i profitens intresse.

Anders Skans

Så har årets viktigaste fullmäktigedebatt rullat igång. Vi har länge fått höra från alliansen att vårt budgetförslag är ett kalle anka förslag. Oklart varför?

Nu får vi se vem som verkligen står för en luftbudget. Alliansen använder sig av en annan skatteprognos än den gänse och vips har man 100 miljoner till skolan och förskolan.

Dessutom räknar man på att ta hem 33 miljoner på en omorganisering av staden. Helt galet då en omorgansiation alltid kostar. När man gjorde motsvarande i GBG kostade 55 miljoner.

Vidare räknar man försörjningsstödet utifrån hur det skulle se ut när en rödgrön regering förstärkt trygghetssystemen.

Ja, vilken soppa. Alla dessa luftpengar motsvarar ca 70 öre skattehöjning. Och det lär ju aldrig en borgarregim göra så det är kraftiga, kraftiga nedskärningar som väntar i välfärden om borgarna tar över Malmö i höst.

Men det ska de inte göra. Det måste vi se till.

Hanna Thomé

Den rödgröna majoriteten i Malmö vill att förskolan ska vara för barnens skull. Förskolan är viktig för barns lärande och föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden ska inte styra barnens tillgång på förskola. Lärandet är viktigt för alla barn. Vi vill att alla barn ska ha rätt till egen plats och inte behöva dela plats, det ger färre barn i grupperna, med ett barn per plats.

Anders Skans

Idag och imorgon debatterar Malmö kommunfullmäktige budgeten för 2011. Det rödgröna styret i Malmö har presenterat en majoritetsbudget som bygger på att vi får en rödgrön regering i valet. Det gör skillnad för Malmö vilken regering vi har och vilket styre vi har i kommunen. Det blir tydligt i debatten idag.

Den rödgröna budgeten i Malmö satsar på de fattigaste barnfamiljerna genom att satsa 10 miljoner på sänkta förskoleavgifter för föräldrar med de lägsta inkomsterna. Detta gynnar främst ensamstående föräldrar och av dessa är 5 av 6 ensamstående mammor. Detta är en rättvisereform som de borgerliga partierna absolut inte vill ha. Motståndet mot reformer som minskar klyftorna i samhället är ett rött skynke för borgaralliansen. Skillnaden i politiken är tydlig.

Maxtaxan i förskolan innebär att föräldrar betalar 3% av sin inkomst i förskoleavgift med ett tak vid 42000 kr/mån i inkomst. Denna lag ska gälla i Malmö, men nu ska de med lägst inkomst få sänkta avgifter. Det är en reform som ska komplettera maxtaxan och som i solidaritetens namn kan kallas för Marxtaxa.

Anders Skans

Finn fem fel…

MKB begär att få sälja de sista kvarstående radhusen i hyresrätt i området vid Rosenvång och Djupadal.

Det är inte bra att hyresrätter görs om till äganderätter och bostadsrätter eftersom vi har brist på hyresrätter i Malmö. Det är extra olyckligt när det är vårt eget kommunala bostadsbolag som medverkar till detta.

Och det är inte bra att det är en del av de få radhusen som går att uppbringa i Malmö i form av hyresrätt som omvandlas. Och det är extra olyckligt när det dessutom sker i en del av staden där vi har väldigt lite i form av hyresrätt överhuvudtaget.

Och slutligen är det ganska anmärkningsvärt att MKB väljer att sälja ut dessa radhusen nu när det börjar bli dags att göra omfattande renoveringar. Man har alltså hämtat in hyrorna men nu när man ska betala för underhållet kliver man tillbaka.

Det hela liknar mest en realityvariant av “Finn fem fel”…

Anneli Philipson (V)Kommunalråd

I den rödgröna budgeten för Malmö som presenterades idag (läs bl.a. i Sydsvenskan och Skånskan) satsas det 10 miljoner till de barnfamiljer som har de lägsta inkomsterna i Malmö. Genom att sänka förskoleavgiften för de lägsta inkomstgrupperna med 10 miljoner går dessa pengar till bekämpandet av barnfattigdomen. Tillsammans med ett tidigare beslut i kommunfullmäktige i Malmö där alla smygavgifter i förskola och grundskola ska försvinna har Malmö tagit två viktiga beslut för att omfördela pengar till de barn som växer upp under knappa ekonomiska villkor. Detta är en bra och rättvis fördelningspolitik, vi snackar inte bara utan gör något.

Anders Skans

Vi Vänsterpartister från Malmö som är på kongress i Gävle har varit klart bidragande till att göra de två stora förändringarna i valplattformen som kongressen beslutade om. Vänsterpartiet Malmös motion om att skriva in att vi fortsatt ska arbeta för 6 timmars arbetsdag blev kongressens beslut.

Den andra stora förändringen av partistyrelsens förslag till valplattform var att miljöfrågorna skulle bli ett eget prioriterat område. Även här var Malmö vänsterpartister drivande. Både partistyrelsens miljöanvarige Vilmer Andersen och jag som kongressombud agerade för detta. Vilmer lanserade en bra paroll från talarstolen: Rösta Sverige grönt, hållbart och rättvist. Rösta rött. Vilmer säger också “Det är viktigt att driva miljöfrågorna kopplat till rättvisefrågor, vi är det enda parti som driver miljöfrågorna utifrån det perspektivet. Utan rättvisefrågorna får vi inga globala lösningar.”

För min egen del har miljöfrågorna varit viktiga i Vänsterpartiet alla de 30 år jag varit aktiv, det är glädjande att på kongressen se det stor miljö- och klimatpolitiska engagemang som finns i vårt parti. Vi är det enda parti som förenar de röda och gröna frågorna. Vi är det rödgröna alternativet i svensk politik.

Anders Skans

Moderaterna har lagt en motion om att fira kärlekens och romantikens år. Nu när det är kungabröllop. För ett konservativt parti måste detta vara guld. Både kung och bröllop.

Men vad är det man vill fira? Två traditioner som har fjättrat människor i många år.Äktenskapet en tradition som har sitt ursprung i att kvinnan lämnas över från fadern till en annan man. Först bestämmer fadern sedan maken. En ogift kvinna blev myndig 1863 medan en gift fick vänta tills 1921.

Sedan kungahuset. En tradition som bygger på att man kan ärva makt. Djupt odemokratiskt.Vad är detta att fira? Handlar det ens om kärlek och romantik? Går det att äga en människa?Stackars kungabarnen, vilket liv, vilka val har de, att behöva fråga regeringen om lov om de får gifta sig, deras förhållande ska exponeras i pressen, hur fri kan deras kärlek vara.

Kanske är det dags att erkänna att kärleken inte blir finare för att man skriver under ett papper.

Att det inte går att äga någon annan.

Att demokrati är bättre än ärvd makt.

Att skattepengar borde satsas på välfärd och inte på glassiga kungabröllop.

Hanna Thomé

Skånskan rapporterar från vänsterpartiets första maj tåg. Här följer hela mitt tal.

Det är härligt att stå här med er idag. Bland er socialister och feminister. Varje dag för vi vår kamp och varje år samlas vi för att gemensamt demonstrera på arbetarrörelsen högtidsdag. Det ger hopp. Hopp om ett annat samhälle, om ett rättvisst samhälle.

För det går att skapa ett samhälle där alla får plats. Ett samhälle där klyftorna minskar. För pengar är det inte ont om i vårt samhälle. Det är bara att titta runt omkring dig. Under borgarnas styre är det många som fått det hemskt mycket bättre. Tyvärr på bekostnad av andra.

Den borgerliga regeringen har genomfört en historisk omfördelning. En omfördelning från fattig till rik och från kvinnor till män.

Det behöver inte vara så. Något har gått fel:

När välfärdsarbetarna får betala de rikas kris med sänkta löner och stressigare arbetsliv

När det blir möjligt att tjäna pengar på att människors sjukdom och arbetslöshet.

När inkomstklyftan mellan män och kvinnor ökar

När rika blir rikare och de fattiga fattigare

Vi i Vänsterpartiet vill se en annan utveckling. Vi vill se ett annat samhälle, ett samhälle som inte har funnits och som inte finns än. Ett samhälle av var och en efter förmåga åt var och en efter behov.

Vi är inga nostalgiker som säger att allt var bra förr. Det var det inte. Mycket var bättre innan den borgerliga regeringen började sin välfärdslakt men det var inte bra. Vi vill mer än så. Vi vill ha ett samhälle där alla får plats. Där samhällets överflöd fördelas rättvist och där alla människor är fria att leva de liv de vill.

För kakan växer hela tiden, men allt mindre av kakan används till vår gemensamma välfärd. Om andelen av BNP som går till den offentliga sektorn inte hade sjunkit hade vi haft 100 miljarder mer till välfärden idag. Utvecklingen går att styra. Det handlar om politiska beslut, inte om naturlagar. Vi vågar ta de besluten.

Vi vet att många tycker som vi. 9 av 10 säger att de kan tänka sig att betala mer skatt om det går till vår gemensamma välfärd.

Vår gemensamma välfärd är under hot. Borgarna säger ett och gör annat.

De säger att de vill behålla modellen med arbetsmarknadens parter samtidigt som de försvagar facket genom höjda avgifter och försämrad a kassa.

De säger att de vill ha kvar en gemensam välfärd samtidigt som de privatiserar, avgiftsbelägger och skapar gräddfiler.

De säger att de vill ha kvar trygghetssystemet samtidigt som de urholkar våra trygghetssystem och öppnar upp för privata försäkringar.

Borgarna ljuger – vi får inte låta oss luras. Vi får inte låta dem skriva vår dagordning. Vi har en egen politik en helt annan vision.

Under 2005-2007 har det försvunnit 44 000 jobb i offentlig sektorn. Skatterna har sänkt med ca 100 miljarder. 100 miljarder är mycket pengar. 100 miljarder motsvarar ca 300 000 jobb.

Det finns alltså pengar. Anställ!

Anställ för att öka kvalitén,

Anställ för att öka rättvisan och

Anställ för att skapa arbetstillfällen där det verkligen behövs

Här i Malmö går vi till val på 2000 nya anställningar i Malmös gemensamma välfärd .

Vänsterpartiet har varit med och styrt Malmö de senaste fyra åren och det märks.

Privatiseringsvågen har inte fått lika stort fäste i vår stad. Här lägger vi hellre skattekronorna på välfärd än på vinster till privata företag.

I Malmö är vi invånare, kort sagt malmöbor, och inte kunder. Vi har rätt att kräva en god välfärd men vi har också skyldighet att förvalta och utveckla den. För det är vi som äger Malmö. Det är vi som är Malmö. Alla vi som bor här. Alla vi som gör staden till det den är. En fantastisk stad, en stad att älska. En kund har bara ansvar för sig själv och får också skylla sig själv om den väljer fel. Och någon kommer att välja fel. Det ligger i valets natur.

Vår strategi är inte att bara försvara de delar av välfärden som finns kvar eller den som fanns innan. Vår strategi måste vara att utveckla vår gemensamma välfärd. Att skapa ett Malmö där alla får plats och där allas åsikter spelar en roll.

I borgarnas samhälle lämnas många utanför. Extra utsatta är de som tvingast fly hit. Asylpolitiken har hårdnat. Människor utvisas till tortyr och förföljelse. Detta är inhumant. Människor som tvingas gå under jorden i Sverige vågar inte alltid sätta sina barn i skolan p.g.a. rädsla för att bli angivna. Ingen ska behöva avstå från vår kommunala välfärd i rädsla för att bli angivna. Personalen i Malmö ska ha tydliga riktlinjer; att här anmäler vi inte papperslösa till polisen. Så länge Sverige har en inhuman flyktingpolitik vill vi göra Malmö till en fristad för papperslösa.

I vänsterpartiets samhälle erbjuds alla en bra välfärd. Det verkliga valet handlar inte om utförare utan om att jag vet att jag kommer få den hjälp eller stöd just jag behöver.

I vårt Malmö är förskolan till för barnen inte som förvaringsplats när föräldrarna jobbar. Därför vill vi att alla barn ska ha rätt till 30 h i veckan i förskolan. Vi vill ha mindre barngrupper och bättre kvalité

I vårt Malmö är bostaden inte en vara på marknaden utan det finns en bostadspolitik som ser till att det finns bostäder som människor har råd att bo. I Malmö vill vi se 30 000 nya bostäder varav de flesta hyresrätter på tio år.

I vårt Malmö tänker vi långsiktigt. Att sparka välfärdens arbetare för att blidka budgetlagarna är ett slöseri.

Välfärdsamhället kommer inte att överleva om vi inte vågar satsa, om vi inte vågar bryta med den enda vägens politik. Vi måste ha visioner.

Det finns pengar – omfördela!

Välfärdens utbyggnad har inneburit mycket för oss kvinnor. Det har gjort att vi har kommit ut på arbetsmarknaden, blivit ekonomiskt självständiga. Men det har också inneburit dubbelarbete och stress. Borgarnas lösningar är pigor. Då kan rika kvinnor få sitt liv att gå ihop medan fattiga kvinnor kan tvingas städa tredubbla skift för att överleva.

En grym klasspolitik som kombineras med en konservativ familjesyn. De som inte lever i traditionella kärnfamiljer ska straffas. För att få ut jämställdhetsbonus måste det finnas två vårdnadshavare. Vårdnadsbidrag kan ingen ensamstående leva på utan förutsätter att du har en familjeförsörjare.

Vi har en socialminister som säger att ett barn mår bäst av att ha en mamma och en pappa. Vilken skymf mot alla oss som lever på andra sätt och mot våra barn som älskar sina föräldrar och oavsett kön och antal.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och vi kommer aldrig att tillåta att samhället drivs tillbaka in i konservativa familjeideal.

Vi fortsätter vår envisa kamp för jämlikhet. Kön ska inte spela någon roll för dina möjligheter och din löneutveckling. Det är inte värdigt ett demokratiskt samhälle:

Vi vill ha ett fungerande välfärdsamhälle som gör det möjligt för kvinnor att arbeta och försörja sig själva. Som ger även kvinnor frihet att forma sina liv som de vill

Vi vill ha ett samhälle där alla familjekonstellationer har samma rättigheter. Där ditt kön inte spelar någon roll för dina möjligheter till ett gott liv.

Vi vill ha 6 h arbetsdag med bibehållen lön. Tid att leva lust att arbeta.

Vi kräver lika lön för lika arbete.

Ja, klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är mycket som går åt fel håll. Men det finns hopp, det visar alla ni här idag. Vi är många som vill ha ett annat samhälle – ett samhälle där alla får plats.

För oss socialister och feminister måste det vara den främsta uppgiften. För oss måste politiken handla om att utplåna ojämlikheten. Att frigöra människan.

Det är det valet handlar om: Jämlikhet och frihet för alla eller frihet för fåtalet på de stora flertalets bekostnad.

Socialism eller barbari.

Hanna Thome