Bostadsfrågan har det varit ganska tyst om i valrörelsen i Malmö trots att staden växer och allt fler behöver ha ett bra boende med en rimlig hyra. Bostadsbrist, trångboddhet och oseriösa fastighetsägare är några av problemen i Malmö. Bostaden är en klassfråga; människors möjlighet att få en egen bostad beror på kontakter eller plånbokens storlek Vänsterpartiet menar därför att det krävs politisk handling för att rätta till problemen.

– Vi i Vänsterpartiet Malmö vill därför att det byggs 30 000 nya lägenheter i Malmö de närmaste 10 åren och att miljonprogramsområdena renoveras, säger Hanna Gedin (v) femte namn på kommunlistan i Malmö.

– Vi kräver att en ny regering inför ett statligt investeringsstöd för byggande så att byggandet av hyresrätter tar fart igen. Om det finns någonstans att bo eller inte, kan inte vara utelämnat till marknaden att lösa – rätten till bostad måste garanteras! Vi kräver politisk handling och statligt ansvar, avslutar Hanna Gedin (v)

För mer information kontaktaHanna Gedin 073 – 700 91 78

se också skånska dagbladet idagoch info på vår newsdesk

Friskolorna gör miljardvinster på skattepengar visar SVT:s Uppdrag granskning. Pengar som borde gå till elever, lärare och kunskap hamnar i bolagägarnas fickor. Vänsterpartiet är det enda parti som driver att det inte ska vara tillåtet att ta ut vinst på skolversamhet. Vänsterpartiet vill ha välfärd utan vinstintressen.

– Frågan känns synnerligen aktuell i Malmö. Vi har många friskolor i kommunen och fler som startar vilket leder till att den kommunala skolan får mindre pengar samtidigt som friskolorna gör att segregationen ökar. Det måste bli ett stopp för vinst i välfärden. Utbildning, sjukvård med mera måste vara en rättighet, lika för alla, och inte behandlas som en vara på en marknad. Vi vill ha rättigheter, rättvisa och välfärd det är helt galet att ha ett system där det spekuleras över hurvida någon är lönsam eller ej, säger Martina Nilsson (v) ledamot i kommunens barn- och ungdomsberedning.

– För att få bättre skolresultat i Malmö krävs det att resurser satsas där behoven är som störst, då kan vi inte acceptera att skattepengar går till vinst istället för till vård, skola och omsorg. Vi måste ha en välfärd utan vinstintresse, säger Martina Nilsson (v)

för mer information kontakta

Martina Nilsson 0708-161709

Malmös förskolor ska bli bättre på att anpassa sina öppettider till föräldrarnas arbetstider. Det ska ske genom att OB-förskolorna förlänger sina öppettider för att de bland annat ska stämma med sjukvårdens skift och nattbarnomsorg införs för de föräldrar som jobbar natt. Det blir resultatet om de rödgröna partierna får genomföra sin förskolepolitik efter valet.

Efter att många föräldrar efterfrågat barnomsorg på obekväm arbetstid har barn- och ungdomsberedningen begärt en utredning. Resultatet av den visar att behovet är stort. Därför har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet prioriterat en utbyggnad av förskolan i sin budget, som blir verklighet om de vinner valet.

– Det är viktigt för oss att Malmö kan möta den efterfrågan som finns på trygg och bra barnomsorg under kvällar, helger och nätter, säger Agneta Eriksson (S), skolkommunalråd.

– Att få förskola även på kvällar och nätter är en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor är oftare de som arbetar på obekväm arbetstid samtidigt som det oftast är kvinnor som är ensamstående föräldrar. Med det här beslutet hoppas vi underlätta för ensamstående som kan ha det svårt att få det att gå ihop både tidsmässigt och ekonomiskt, säger Martina Nilsson (V) ledamot i Barn- och ungdomsberedningen.

– Ingen ska behöva säga nej till ett jobb för det inte går att ordna med förskola, vi ska lösa barnomsorg till alla som efterfrågar det, säger Karolina Skog (MP).

Kontaktpersoner

Agneta Eriksson, 040-34 10 19Martina Nilsson, 0708-16 17 09Karolina Skog, 040-34 47 05

I gårdagens Uppdrag granskning på SVT visas hur våra gemensamma skattemedel som skulle gå till undervisning i skolan skickas utomlands till skatteparadis. Detta måste upphöra. Så länge vi har privata vinstintressen i välfärden kommer denna typ av avslöjanden att göras. Nästa gång är det ett vårdbolag, eller ett äldreboende vem vet. Det är hyckleri när regeringen säger sig vilja se över reglerna. Problemet är privatiseringarna i sig, som segregerar det svenska samhället alltmer. Skillnaden i kunskap mellan de elever som lyckas bäst och de som har svårare att uppnå skolans mål har ökat, läs bla Sydsvenskan.Rösta på söndag för ett solidariskt samhälle med en välfärd utan vinstintresse.

Anders Skans (V)

Förr var SJ -hela Sveriges järnväg. Nu är bolaget uppdelat och vissa delar har privatiserats. Vi ser nu nästan dagligen i den Skånska tågtrafiken problem med tågens framkomlighet , läs om dagens missöde i Sydsvenskan. Problemen har sin grund i minskade resurser till tågtrafiken och avregleringar, privatiseringar och uppdelning av SJ. Den nuvarande regeringen minskar underhållet av järnvägen när vi alla ser behoven av en bättre tågtrafik. Är det någon som tror att minskat underhåll kommer att förbättra tågens framkomlighet, nej! Vi som vill ha en bra kollektivtrafik i Malmö måste bli av med den tågfientliga regeringen. Privatisera inte kollektivtrafiken, utan satsa mer på järnvägen.

Anders Skans (V)

Nu har sopbolaget Resta gått i konkurs (se Sydsvenskan och Skånskan). Detta är ytterligare ett bevis på att Vänsterpartiets politiska linje är rätt. Vi ska inte privatisera kommunala samhällsviktiga tjänster. Nu kommer denna konkursen att stå det offentliga dyrt. Skattemedel kommer att bekosta både sophämtningen och lönegarantier med mera vid konkursen. Vänsterpartiet kräver att de privata vinstintressen ska bort från kommunal service. Vi ska bygga världens bästa välfärd utan vinstintresse.

Anders Skans (v)

De 15 största privata aktörerna inom vården och skolan gjorde envinst på över två miljarder kronor på svenska skattemedel förra året. Skattepengar som borde gå till att de demenssjuka inte låses in i Piteå, eller till minskade grupper på fritids, eller till eleverna i skolorna.Det här är helt galet. Det måste bli ett stopp. Ett stopp för borgarnas privatiseringshysteri, ett stopp för de nedskärningar i den offentliga sektorn som skattesänkningar innebär.

Det känns bra att vänsterpartiets budskap i valet är : Världens bästa välfärd utan privata vinster!Martina Nilsson (v)

se också vår tidning Vänstern i Malmö

På min cykelfärd hem i kväll stod åter en buss havererad på Davidhallsgatan. De allt som oftast havererade bussarna i Malmö visar på det havererade systemet med privatiseringar av offentlig service. De privata bussbolagen sköter inte service och underhåll av bussarna. Vi i Malmö drabbas av den borgerligt styrda regionpolitiken i Skåne med privatiseringar av det offentliga. Nu räcker det, kör bussarna i offentlig regi, sparka ut de privata företagen som missköter busstrafiken så fruktansvärt.

Anders Skans

På dagens kommunfullmäktige möte diskuterade förändringen av parkeringsnormen i Malmö. Parkeringsnormen är det krav på att bygga parkeringsplatser till lägenheter som kommunen ställer på de som ska bygga hus i Malmö. Den rödgröna majoriteten drev nu igenom en sänkning av kravet på parkeringsplatser vid nybyggnation. Detta innebär billigare hyror när nya bostäder byggs i framtiden. Idag är det så horribelt att parkeringsplatserna kostar mer än vad bil ägarna är villiga att betala. Det leder till att alla hyresgäster får dela på kostnaden för parkeringarna Den överskjutande kostnaden bakas in i hyran. Det är så idag att extra kostnaden för parkering, vare sig du har bil eller inte, kan ligga på 2-3000 kronor i månaden. Vi i Vänsterpartiet tycker att bilägarna ska betala vad det kostar att parkera sin bil. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Sveriges pensionärsparti tyckte det är okej att hyresgästerna får ta denna extra kostnad.

Anders Skans

Stäng Ängelholmsgatan, Simrishamnsgatan, Claesgatan och Ystadsgatan kvarteren närmast Möllevångstorget. Ett beslut nu kan göra att de är fria från bilar redan till våren. Detta för att göra Möllan till en ännu bättre mötesplats. Läs hela pressmeddelandet. I en stad är det viktigast att människor får ta plats, inte bilar. I debatten om bilar pratas det mest om utsläpp och buller, men hur mycket plats bilarna tar glöms ofta bort. Möllan är en fantastisk mötesplats, men ytorna räcker inte till. Handel och uteserveringar behöver större utrymme. Vi tycker det är viktigare att de gående och cyklande människorna kan röra sig friare och tryggare i gatorna än att bilarna ska få ta plats.

Anders Skans