Vänsterpartiet Malmös styrelse har den 12 januari 2019 enhälligt beslutat att i frågan om statsministeromröstningen stödja att Vänsterpartiets riksdagsgrupp ska rösta nej.

 

Vårt parti är ett parti med en tydlig ideologisk och politisk kompass. Vi vet att kompromisser krävs för att skapa en stabilitet i den politiska styrningen, men vi tycker inte att man kan släppa igenom vad som helst.

Den överenskommelse som slutits mellan S, C, L och Mp är ett rent högerpolitiskt projekt. Att släppa fram en regering som så uttalat slår mot arbetarklassen, mot oss som bor i hyresrätt, mot hela den fackliga rörelsen, mot oss som är arbetslösa, eller utsätts för diskriminering och rasism för att istället gynna de som redan har; företag och höginkomsttagare – det tycker vi inte att vi kan göra.

 

De partier som träffat överenskommelsen måste ha Vänsterpartiets stöd för att kunna styra, ändå kan vi på dess första sida läsa att “[…] Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.” Att Vänsterpartiet skulle släppa fram en regering vars grund är ett löfte om att just Vänsterpartiet ska hållas utanför inflytande är uteslutet. Vi måste stå upp för vår politik och de väljare som röstat på den.

Vi driver vänsterpolitik. Vi har visionerna för ett helt annat samhälle och det är det vi ska jobba för: ett samhälle för alla, inte bara några få.

Styrelsen Vänsterpartiet Malmö

Den 19 december hölls en manifestation på Möllevångstorget mot den katastrofbudget som gått igenom på riksplan.

Emma-Lina Johansson, kommunalråd för Vänsterpartiet Malmö, var en av talarna. Läs hela hennes tal här:

Under en veckas tid har vi sett rubrikerna. Hur en budget kan slå så hårt mot klimatet. Miljön. Mot arbetslösa, arbetsförmedlare, mot bostadsbyggande.

Mot feminister, antirasister och segregationens motståndare.

Mot fackföreningsmedlemmar och fackliga företrädare, mot oss som behöver facken, vi som bor i hyresrätter eller vi som vill bo i hyresrätter.

Mot oss som vill gå på museum, vi som behöver läxhjälp, alla skolbarn, förskolebarn, kulturskole-barn och ungdomar som åker buss.

Mot oss som inte har lön, har lite lön, som inte har något kapital.

Det är våra skattepengar.

(more…)

Vi politiker har alltid ett val, det finns inga måsten bara olika politisk vilja. Vill vi ha ett jämlikare och mer solidariskt samhälle eller ett mer egoistiskt? Vi håller denna budgetdebatt i ett sammanhang där vi vet att vi har fått en kraftigt högervriden budget i landet. En budget som gynnar de rika och missgynnar oss andra. En budget som hellre ger pengar till de boende på Östermalm, Lidingö och Vellinge än satsar på välfärden för de många. (more…)

Skall Malmö få de bästa skolorna, den bästa äldreomsorgen och den bästa socialtjänsten så måste Malmö stad vara den bästa arbetsgivaren

Socialdemokraterna och Liberalerna har viss ambition, men ger i sitt budgetförslag inte de resurser som krävs för att kunna förverkliga den. Det krävs inte lite omfördelning mellan förvaltningarna, utan ett rejält tillskott av resurser. Endast Vänsterpartiet är berett att göra detta. (more…)

Vi lever i en osäker politisk tid. Vi vet fortfarande inte hur regeringen kommer att se ut. Det vi vet är att det blir en högerbudget som kommer att ligga till grund för statens finanser det kommande året. Staten kommer därmed inte att bidra till en utveckling av vår gemensamma välfärd eller satsa på sociala reformer. Förutsättningarna för vår budget är den nuvarande rikspolitiken – kommunen måste göra ett val och vi i Vänsterpartiet väljer att satsa på Malmö. (more…)

Söndagen den 25 november arrangerad Malmövänsterns Arabiska utskott ett kulturevent i solidaritet med det Palestinska folket. Talare från Vänsterpartiet var kommunalrådet Emma-Lina Johanssons.

Läs hennes tal här:

Jag vill börja med att tacka för inbjudan hit idag. Det är med oerhörd stolthet jag står här, som en liten del av en stor rörelse, tillsammans med er.

I vår stad Malmö är Palestina alltid nära. Här finns en stark rörelse för solidaritet och för en rättvis fred.

Och låt mig gå rakt på sak – Ockupationen måste hävas omedelbart. I strid med internationell rätt tillåts den fortsätta. Ökning av bosättare på palestinskt område, dagliga trakasserier och olagliga murar leder inte till fred.

(more…)

Emma-Lina Johanssons tal från ljusmanifestation mot det patriarkala våldet den 25/11 2018:

Hej,

Jag heter Emma-Lina Johansson och är kommunalråd för Vänsterpartiet här i Malmö. Det känns viktigt för mig att få vara här idag, tillsammans med er för den feministiska kampen.

För ett år sedan sprack glastaket en aning. Vi höjde våra röster. Skådespelare, journalister, musiker, jurister, politiker och mängder med flickor, kvinnor, gäris och ickebinäris sa tillsammans att nu får det faktiskt vara nog. Under hashtaggen #metoo samlades berättelser om sexuella övergrepp, förtryck och trakasserier.

(more…)

I dagens kommunfullmäktige debatterades Moderaternas motion ”Skärpta regler för bidrag och familjehem”. Motionen anför att Malmö Stad ska upphöra med utbetalningarna av ekonomiskt bistånd för resor till hemlandet, att man ska upphöra med att följa SKL:s riktlinjer vad gäller ersättning till familjehemsplacering hos nära anhörig, att man ska upphöra med att betala ut ekonomiskt bistånd till människor som vistas olovligen i landet och att det införs en månatlig uppföljning och kontroll av personer som önskar fortsatt ekonomiskt bistånd

Kommunstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad, Vänsterpartiets kommunalråd Emma-Lina Johansson, yrkade avslag på motionen i sin helhet. Här är hennes anförande:

Jag vill inleda mitt anförande med att yrka avslag till motionen.

Med tanke på arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande finner vi i Vänsterpartiet det anmärkningsvärt att förslaget till beslut är att anse motionen besvarad, istället för att avslå den.

Det som slår mig när jag läser den här motionen är framförallt en stor sorg. En sorg över den syn på människor som genomsyrar hela motionen, över hur motionärerna anser vissa människor ha ett mindre värde än andra och sorg över hur man helt väljer att strunta i lagtext, likvärdighet i behandling eller att hjälpa människor i nöd.

(more…)

Jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation som innebär att vi istället för nedskärningar kan trygga välfärden och utveckla Malmö. En reservation som innebär att vi ökar skatteintäkterna med 650 miljoner kronor för att förbättra och utveckla välfärden för Malmöborna. Den ser till att våra skolor, förskolor, äldreboenden får tillräckligt med resurser och anställda. Den ser till att våra anställda får bästa möjliga arbetsmiljö och arbetsvillkor för att kunna leverera välfärd i toppklass. Vår reservation möjliggör att 1 500 malmöbor kan anställas till nya arbetstillfällen inom välfärden och att vi kan påbörja arbetet med en arbetstidsförkortning. (more…)

I dag behandlade kommunfullmäktige i Malmö en motion från Vänsterpartiets Hanna Gedin med ett förslag att Malmös skolor ska införa feministiskt självförsvar. Detta för att ge verktyg att bekämpa sexuella trakasserier i skolorna. (more…)