Hej Alan och ni andra som strejkar!

Tack för ert mejl!

Så bra att ni organiserar er mot det ni inte accepterar!

Vänsterpartiet instämmer i att habiliteringsersättningen är för låg. Malmö betalar ut lägst ersättning i Skåne. I Vänsterpartiets budgetförslag ingick en satsning där habiliteringsersättningen höjdes till 10 kr. Det röstades ner i kommunfullmäktige. (more…)

Vi ser gärna Malmö som en föregångare vad gäller miljö och klimat och visst gör Malmö Stad mycket på olika områden och har också ambitiösa miljömål. Men enligt Malmö Stads miljöredovisning 2017, som presenterades nyligen, kommer få av dessa mål att kunna uppnås utan krafttag. Minskade utsläpp är just ett av de många mål som det inte går att nå i tid (2020). Klimatlagen, som trädde i kraft i år, kräver dessutom att vi minskar vårt fossilbränsleberoende med minst 70% till 2030. Det kommer vi inte att lyckas med om vi inte snarast går från mål till handling!  (more…)

Vi i Vänsterpartiet Malmö är förfärade över Socialdemokraternas senaste utspel där deras jakt på fattiga ställs på sin spets. Det är inte de fattiga som utgör problem för vår välfärd. Det är inte de fattigas futtiga kronor som kommer möjliggöra för fler lärare i skolan eller undersköterskor i vården. De tillgångarna finns på annat håll.

10 miljarder. Så mycket kostar försörjningsstödet i Sverige totalt. Försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät, det som ska se till att du eller jag inte hamnar i absolut fattigdom, utan möjlighet att ha tak över huvudet eller mat i magen. (more…)

Vänsterpartiet driver på för att alla de vittnesmål som framkommit i samband med #metoo ska leda till förändring. I budgetförhandlingarna med regeringen kräver vi ökade resurser till sex- och samlevnadsundervisningen. Vi agerar även lokalt.

På det senaste kommunfullmäktigemötet ställde Vänsterpartiets Martina Skrak en fråga till Malmös skolkommunalråd Anders Rubin (S). Svaret blev glädjande nog ett tydligt Ja! från skolkommunalrådet. Vi publicerar frågan här: (more…)

I fredags 16/2 började det komma ut länkar och nyhetsinslag med nyheten om att barn under tolv år och vuxna över 80 år inte skulle kunna få personlig assistans. Informationen som har läckt beskriver försämringar för den som idag har assistans eller kommer ansöka om det – för vissa mer försämringar än för andra. En bra sammanställning är denna. (more…)

Vänsterpartiet anser att Malmös förskolor behöver förbättras, inte försämras. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade igår på Malmö förskolenämnds sammanträde nej till att prioritera minskade barngrupper. Detta kommer Vänsterpartiet aldrig gå med på, vi vill satsa på Malmös förskolor. (more…)

Malmö kulturnämnd har idag 13 december beslutat om budget för kulturförvaltningen för 2018. I det har nämnden behövt förhålla sig till ett kraftigt minskat kommunbidrag som framför allt har “gömts” i minskade eller obefintliga pris- och demografiuppräkningar. Jämfört med den från nämnden begärda uppräkningen innebär det en minskning med ca 7,7 miljoner kronor. (more…)

Vänsterpartiet arbetar för en äldreomsorg som ger bra vård och omsorg till äldre, ger gottstöd till anhöriga och ger goda arbetsförhållanden för personalen. Bra äldreomsorg bidrar till ökad jämlikhet i samhället. Nämnden för hälsa, vård och omsorg beskriver blygsamt att ekonomin är bekymmersam och att vård och omsorg varit underfinansierat under flera år. Ja, det är sant. Jag skulle säga att äldreomsorgen är mycket underfinansierad. (more…)

Vänsterpartiet driver en politik för ökad jämlikhet och vi vill i första hand höja de statliga skatterna för de är progressiva. Regeringen har ännu inte gjort upp med högerns skattesänkarpolitik. Det får konsekvenser för välfärden. Hålen i välfärden beror på skattesänkningar och privatiseringar. Vi vill ha en välfungerande välfärd för alla istället för privata lösningar som ökar klassklyftorna. (more…)

Vi ska ha en skola som främjar jämlikhet. Alla som talar sig varma för en skola med bättre resultat för alla måste inse fakta, i Sverige hade vi i mitten på 80-talet en skola med resultat i topp vid internationella jämförelser. Vid detta tillfälle var vi också världens mest jämlika land. Inkomstskillnaderna var som minst och välfärden hade som mest resurser. (more…)