Kulturen är grunden för ett demokratiskt samhälle och förutsättningen för att vi ska utvecklas tillsammans. För oss Vänsterpartister är det en självklar del av välfärdssamhället. Kulturen gör att vi blir mänskliga och ger oss förutsättningar att göra motstånd, bilda och uttrycka oss men också kritiskt granska vår samtid och tillsammans uppleva nya saker. Kultur gör Malmö och Malmöborna starkt.

Kulturens roll och syfte är vare sig att i första hand marknadsföra Malmö eller förbehållas en liten elit. Kulturen finns i första hand till för oss alla som bor, lever och verkar i Malmö. För alla malmöbor som behöver ett bibliotek. För alla malmöbarn som behöver kulturskolan och El Sistema. För alla unga och gamla från hela Malmö som får uppleva kultur i hela staden genom Sommarscen Malmö. (more…)

Jag har fått chansen att prata om vår vision kring skola och utbildning i Malmö under några minuter. Det ser jag fram emot men för er som inte kommer att lyssna hela tiden så vill jag börja med att tydliggöra vad som framförallt skiljer oss från andra partier härinne. Vi tror att en stark, gemensamt finansierad välfärd är bästa vägen till ett bättre samhälle för alla. I vår vision är alla stadens skolor bra och för alla barn, oavsett vad deras föräldrar tjänar, vilken bakgrund de har eller vilken adress de bor på. Elever och personal har en trygg och stimulerande arbetsmiljö. Det finns tid och resurser att ständigt utveckla och förbättra kärnuppdraget, det livslånga lärandet. (more…)

Första gången många Malmöbor inser hur otillgängligt Malmö är är när de råkar ut för något som gör att de inte kan röra sig, äta eller tala på det sätt de är vana. Andra tar steget in i funkisvärlden den dagen de får ett barn med en funktionsnedsättning.

I Vänsterpartiets Malmö spelar det ingen roll vad du heter, var du bor, vad du tjänar, var du kommer ifrån eller hur din funktionsförmåga är. Malmö ska fungera lika bra för alla. När jag lämnar mitt barn på förskolan så ska grinden gå att öppna om jag sitter i rullstol. Min dagliga verksamhet ska berika mitt liv och jag ska träffa personer som känner mig och vet hur jag kommunicerar. När jag ansöker om personlig assistans blir jag bemött med respekt, inte ifrågasatt. Jag har rätt att bo med personer som har samma intressen som jag, inte bara har samma diagnos. (more…)

Idag pågår flera uppror – bland lärare och undersköterskor, på förskolor och socialtjänst – mot nedskärningar och stress, och för mer resurser, högre lön och bättre arbetsvillkor.

Malmö stad behöver fler anställda i välfärden. Det behövs fler kollegor för att höja kvalitén. Arbetsförhållandena behöver förbättras kraftigt både för att behålla personal och för att rekrytera, brist på kvalificerad personal är ett problem inom flera områden. Malmö stad måste bli en attraktiv arbetsgivare!   (more…)

Nyligen varnade 11000 klimatforskare från 153 länder om den akuta klimatkris vi står inför. De är tydliga i sina slutsatser och eniga om att det behövs en omfattande samhällsomställning för att stoppa vår negativa klimatpåverkan. Annars kan vi inte uppnå Paris-avtalets åtaganden och stärka möjligheterna att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Klimatlagen, som trädde i kraft i år, kräver dessutom att vi minskar vårt fossilbränsle beroende med minst 70% framtill 2030. Enligt Klimatpolitiska rådet har utsläppsminskningen bromsat upp när den istället borde accelerera. Så klimatmålen inte kommer att uppnås om den nuvarande politiken fortsätter. Trenden måste vända redan 2020! Det är de tunga utsläppskällorna, biltrafik, flyg, konsumtion av nötkött, cement och stål som omedelbart måste reduceras. Detta kräver radikala tag! (more…)

För Vänsterpartiet är det sociala förebyggande arbetet en av de viktigaste frågorna för att bygga en hel stad. En stad där storleken på ens plånbok inte ska spela någon roll för möjligheten att ha ett hem. En stad där ens ursprung inte ska ha betydelse för om man får ett jobb eller inte. En stad där mäns våld mot kvinnor inte finns, hur det än ser ut. En stad där alla människor har möjlighet att leva fria, goda liv.

Vänsterpartiet har som enda parti ett fullt sysselsättningsmål. Alla som kan arbeta, ska arbeta, till goda löner och med bra arbetsvillkor. Alla andra partier har inflationsmål som prioritering, borgarna har till och med satt mål för jämviktsarbetslöshet. Vi skulle kunna ha en statlig arbetsförmedling som faktiskt arbetade för att få människor i full sysselsättning, men nu har den sålts ut för att privata alternativ ska kunna tjäna pengar på arbetslösa, och individerna bakom statistiken är lämnade åt sitt öde. Kommunen behöver ta ett mycket större ansvar, både för människors försörjning, deras möjlighet att få en bostad och för att skapa arbetstillfällen. (more…)

Vänsterpartiet anser att politikens främsta uppgift är att skapa ett jämlikt samhälle. Vi vet att en bra och tillgänglig välfärd utjämnar klassklyftor och ojämlikhet. En fullt ut finansierad gemensam välfärd innebär trygghet och möjlighet till delaktighet, både för Malmöborna och för kommunens anställda.

Sverige går i dagsläget åt fel håll. Staten ger mer och mer i bidrag till de rika genom till exempel rut- och rot- och ränteavdrag, medan vi andra får betala priset med en försämrad välfärd. Skolor som saknar lärare, sjukvårdsköer som ökar, arbetsförmedling som läggs ner. Välfärden urholkas och flyktingar ges skulden. Arbetslösheten skylls på de arbetslösa själva och allt kokar ner till individuella “val”, när det egentligen handlar om att kapitalisterna vill ha högre vinster. Regeringen lägger en budget som gynnar framförallt rika och män. Men jag vet att det finns en annan väg att gå, ett annat samhälle att välja.  (more…)

På onsdag och torsdag

är det kommunfullmäktige.

Då ska Vänsterpartiet debattera sin budget.

Debattera betyder att

försöka övertyga varandra

om vem som har rätt.

 

Vänsterpartiet tycker att

Vänsterpartiets budget

är den allra bästa!

(more…)

Vänsterpartiet har lagt en motion om att Malmö stad ska ta fram en ny markanvisningspolicy som säger att kommunen från fall till fall ska avgöra upplåtelseform och att tomträttsupplåtelse ska vara det normala. Alltså en förändring från idag då exploatören själv bestämmer om att hyra eller köpa, och då kommunens mark säljs ut i mycket stor utsträckning. Vänsterpartiets två huvudsakliga argument är att tomträttsupplåtelse ger kommunen en stabilare ekonomi och att kommunen också behåller sin rådighet över den gemensamt äga marken.  (more…)

Igår firade Malmö Stads funktionshinderråd 50 år och en av talarna var Vänsterpartiets Carin Gustafsson. Här kan du läsa hela hennes tal:

Mina damer, herrar och icke-binära.

Jag heter Carin Gustafsson och är aktiv i Vänsterpartiet här i Malmö och är ledamot i funktionshinderrådet, funktionsstödsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.

När jag gick på gymnasiet, min dialekt till trots så ja det var på en gymnasieskola här i stan, gjorde Malmö stad någon sorts översyn av tillgängligheten och kom fram till att det saknades handikapptoaletter. Så då anlades det en sådan. På femte våningen utan hiss.

(more…)