Visionen för Malmö stad är att Malmö år 2020 ska vara jämställd och fri från diskriminering som arbetsgivare. Malmö stad har, precis som Region Skåne – som ansvariga för grundläggande infrastruktur i form av service och tjänster som utbildning, vård och omsorg och i egenskap av stora arbetsgivare, beslutsfattare och opinionsbildare – en nyckelroll i jämställdhetsarbetet. Huvudsyftet med ett aktivt jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete  är att kvalitetssäkra Malmö Stads och Region Skånes arbetsplatser ur ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.

I Malmö har den styrande minoriteten S och L också som mål att Malmö ska vara en stad med bra arbetsvillkor, och i budgeten för 2019 står att allmän visstid “ska användas strikt och begränsas tills det är möjligt att fasa ut den helt”. De senaste siffrorna visar dock att 16% av Malmö stads anställda har anställningsformen allmän visstid, i vissa förvaltningar är andelen betydligt högre. I regionen har allianspartierna visat att de inte vill göra något åt situationen, nu hoppas vi att Socialdemokraterna i Malmö står upp för sitt vallöfte och avskaffar allmän visstid.

(more…)

I dagarna har vi kunnat läsa rapporter om hur den styrande minoriteten i Malmö väljer att ta ut över 133 miljoner i vinst från Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB) för att finansiera övrig verksamhet i staden. Idag landade informationspunkten på kommunstyrelsens bord. Här kan du läsa det särskilda yttrande som lämnades av Vänsterpartiet:

Det kommunala bostadsbolaget (MKB) går med vinst. Malmö stad är ägare av bolaget och genom Malmö Stadshus AB har det nu beslutats om en aktieutdelning på över 133 miljoner kronor ut bolaget. Det är en kraftig höjning mot tidigare år. Det är ett beslut som vi i Vänsterpartiet motsätter oss. Ägaren får enligt huvudregeln ta ut en vinst som motsvarar statsräntan på insatt kapital. Nu används särskilda undantag för att få ta ut en högre vinst.

(more…)

I veckan ställde vår riksdagsledamot Momodou Malcolm Jallow Statsrådet Per Bohlund (MP) till svars gällande ombildningar av gensamt ägda hyresrätter till bostadsrätter. Här kan du läsa frågan och svaret i sin helhet:

Fråga 2018/19:252 Ombildning av allmännyttiga hyresrätter

av Momodou Malcolm Jallow (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

Det råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, i synnerhet i storstadsregionerna. Störst är bristen på hyresrätter med rimliga hyror. Trots det väljer den blågröna majoriteten i Stockholm att öppna upp för ombildningar av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. Totalt kommer 20 000 hushåll i elva stadsdelar att få erbjudande om att ombilda. Antalet allmännyttiga hyresrätter riskerar därmed att minska kraftigt i Stockholm.

 

(more…)

Vänsterpartisten Anders Andersson har ställt en interpellation till socialdemokraten Sedat Arif. På dagens kommunfullmäktige debatterades frågan.

Vänsterpartiet har alltid hävdat att socialt förebyggande arbete är en viktig del i att bekämpa sociala problem, missbruk och kriminalitet. För att komma till rätta med gängkriminalitet och organiserad brottslighet i Malmö menar vi att det behövs en massiv satsning på förebyggande socialt arbete inom skolan, förskolan och socialtjänst. Det behövs särskilt ett socialt förebyggande arbete som är uppsökandet. (more…)

Vänsterpartiet Malmös styrelse har den 12 januari 2019 enhälligt beslutat att i frågan om statsministeromröstningen stödja att Vänsterpartiets riksdagsgrupp ska rösta nej.

 

Vårt parti är ett parti med en tydlig ideologisk och politisk kompass. Vi vet att kompromisser krävs för att skapa en stabilitet i den politiska styrningen, men vi tycker inte att man kan släppa igenom vad som helst.

Den överenskommelse som slutits mellan S, C, L och Mp är ett rent högerpolitiskt projekt. Att släppa fram en regering som så uttalat slår mot arbetarklassen, mot oss som bor i hyresrätt, mot hela den fackliga rörelsen, mot oss som är arbetslösa, eller utsätts för diskriminering och rasism för att istället gynna de som redan har; företag och höginkomsttagare – det tycker vi inte att vi kan göra.

 

De partier som träffat överenskommelsen måste ha Vänsterpartiets stöd för att kunna styra, ändå kan vi på dess första sida läsa att “[…] Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.” Att Vänsterpartiet skulle släppa fram en regering vars grund är ett löfte om att just Vänsterpartiet ska hållas utanför inflytande är uteslutet. Vi måste stå upp för vår politik och de väljare som röstat på den.

Vi driver vänsterpolitik. Vi har visionerna för ett helt annat samhälle och det är det vi ska jobba för: ett samhälle för alla, inte bara några få.

Styrelsen Vänsterpartiet Malmö

Den 19 december hölls en manifestation på Möllevångstorget mot den katastrofbudget som gått igenom på riksplan.

Emma-Lina Johansson, kommunalråd för Vänsterpartiet Malmö, var en av talarna. Läs hela hennes tal här:

Under en veckas tid har vi sett rubrikerna. Hur en budget kan slå så hårt mot klimatet. Miljön. Mot arbetslösa, arbetsförmedlare, mot bostadsbyggande.

Mot feminister, antirasister och segregationens motståndare.

Mot fackföreningsmedlemmar och fackliga företrädare, mot oss som behöver facken, vi som bor i hyresrätter eller vi som vill bo i hyresrätter.

Mot oss som vill gå på museum, vi som behöver läxhjälp, alla skolbarn, förskolebarn, kulturskole-barn och ungdomar som åker buss.

Mot oss som inte har lön, har lite lön, som inte har något kapital.

Det är våra skattepengar.

(more…)

Vi politiker har alltid ett val, det finns inga måsten bara olika politisk vilja. Vill vi ha ett jämlikare och mer solidariskt samhälle eller ett mer egoistiskt? Vi håller denna budgetdebatt i ett sammanhang där vi vet att vi har fått en kraftigt högervriden budget i landet. En budget som gynnar de rika och missgynnar oss andra. En budget som hellre ger pengar till de boende på Östermalm, Lidingö och Vellinge än satsar på välfärden för de många. (more…)

Skall Malmö få de bästa skolorna, den bästa äldreomsorgen och den bästa socialtjänsten så måste Malmö stad vara den bästa arbetsgivaren

Socialdemokraterna och Liberalerna har viss ambition, men ger i sitt budgetförslag inte de resurser som krävs för att kunna förverkliga den. Det krävs inte lite omfördelning mellan förvaltningarna, utan ett rejält tillskott av resurser. Endast Vänsterpartiet är berett att göra detta. (more…)

Vi lever i en osäker politisk tid. Vi vet fortfarande inte hur regeringen kommer att se ut. Det vi vet är att det blir en högerbudget som kommer att ligga till grund för statens finanser det kommande året. Staten kommer därmed inte att bidra till en utveckling av vår gemensamma välfärd eller satsa på sociala reformer. Förutsättningarna för vår budget är den nuvarande rikspolitiken – kommunen måste göra ett val och vi i Vänsterpartiet väljer att satsa på Malmö. (more…)

Söndagen den 25 november arrangerad Malmövänsterns Arabiska utskott ett kulturevent i solidaritet med det Palestinska folket. Talare från Vänsterpartiet var kommunalrådet Emma-Lina Johanssons.

Läs hennes tal här:

Jag vill börja med att tacka för inbjudan hit idag. Det är med oerhörd stolthet jag står här, som en liten del av en stor rörelse, tillsammans med er.

I vår stad Malmö är Palestina alltid nära. Här finns en stark rörelse för solidaritet och för en rättvis fred.

Och låt mig gå rakt på sak – Ockupationen måste hävas omedelbart. I strid med internationell rätt tillåts den fortsätta. Ökning av bosättare på palestinskt område, dagliga trakasserier och olagliga murar leder inte till fred.

(more…)