Jag har själv bott på en soffa i bostadsbristens Sverige. Det är en erfarenhet som jag delar med många, inte minst många Malmöbor. Och jag tycker att det är orättvist. Därför att alla människor behöver någonstans att bo. Tak över huvudet, värme och skydd när det är kallt eller regnar, utrymme att ha sina saker. Men också plats att förverkliga sina drömmar, en lugn plats att göra läxor eller bara ta det lugnt efter jobbet. Oavsett om du heter Martin eller Muhammed. Oavsett om du är VD eller arbetslös.

För mig är det en fråga om jämlikhet och det var anledningen till att jag engagerade mig i Vänsterpartiet. Jag vill ha ett samhälle och en ekonomi som funkar bra för alla, en bostadspolitik som funkar för alla – inte bara för de rika. Och det betyder att bostäder måste byggas efter behov, inte efter efterfrågan. (more…)

Vi vänsterpartister i funktionsstödsnämnden blev kontaktade av gruppen inom Daglig Verksamhet som strejkar för högre habiliteringsersättning, de ville träffa oss. Jag, Anna träffade gruppen i deras lokaler på Framtidens dagliga verksamhet på Kirseberg. De talade om sin situation och om sitt krav på höjd habiliteringsersättning från nuvarande 4 kr/timme till 20 kr/timme. (more…)

På en och samma dag lyckas Moderaterna slå mot de av oss som är fattiga två gånger om. Samtidigt som de själva sitter på saftiga kommunalrådsarvoden som betalas av det offentliga (våra skattepengar) vill Moderaterna att Malmöbor som lever på försörjningsstöd inte ska få möjlighet att hyra en bostad via vårt kommunala allmännyttiga bostadsbolag MKB. Arbetslinjen ska gälla till 100%. Samtidigt vill de också lägga ner Arbetsförmedlingen till förmån för privata aktörer som kan göra profit på arbetssökanden.

De vill föra ett krig mot dem av oss som är fattiga. Det är vanlig borgerlig taktik: Försämra offentlig verksamhet, gnäll på att den inte funkar och presentera sen privatiseringsåtgärder för att sälja ut vårt gemensamma till deras polare i näringslivet. (more…)

Vänsterpartiet är glada att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden idag beslutade att inte fortsätta upphandla SFI av privata företag.

Erfarenheterna av den senaste, men också tidigare upphandlingar har tydligt visat att fusk, kvalitetsbrister och direkt bedrägligt beteende varit vanligt förekommande. Att nu återta verksamheten kommer att trygga vår möjlighet att ge anställningstrygghet och meddelarfrihet för pedagogerna samt kontinuitet och kvalitet för SFI-eleverna. (more…)

Tekniska nämndens beslut den 21 mars att under sommarhalvåret stänga Claesgatan för biltrafik på helgerna och Ängelholmsgatan hela veckorna är en bra början men det räcker inte. Möllevången är en plats där det är lätt att vara ute, om bilarna bara kunde hållas utanför. Vänsterpartiet vill sätta bilarna bakerst i staden, att gatan ska vara vår att använda tillsammans, inte bara för bilister. Socialdemokratin lyssnar för mycket på de bilfundamentalistiska M, L & SD.   (more…)

Hej Alan och ni andra som strejkar!

Tack för ert mejl!

Så bra att ni organiserar er mot det ni inte accepterar!

Vänsterpartiet instämmer i att habiliteringsersättningen är för låg. Malmö betalar ut lägst ersättning i Skåne. I Vänsterpartiets budgetförslag ingick en satsning där habiliteringsersättningen höjdes till 10 kr. Det röstades ner i kommunfullmäktige. (more…)

Vi ser gärna Malmö som en föregångare vad gäller miljö och klimat och visst gör Malmö Stad mycket på olika områden och har också ambitiösa miljömål. Men enligt Malmö Stads miljöredovisning 2017, som presenterades nyligen, kommer få av dessa mål att kunna uppnås utan krafttag. Minskade utsläpp är just ett av de många mål som det inte går att nå i tid (2020). Klimatlagen, som trädde i kraft i år, kräver dessutom att vi minskar vårt fossilbränsleberoende med minst 70% till 2030. Det kommer vi inte att lyckas med om vi inte snarast går från mål till handling!  (more…)

Vi i Vänsterpartiet Malmö är förfärade över Socialdemokraternas senaste utspel där deras jakt på fattiga ställs på sin spets. Det är inte de fattiga som utgör problem för vår välfärd. Det är inte de fattigas futtiga kronor som kommer möjliggöra för fler lärare i skolan eller undersköterskor i vården. De tillgångarna finns på annat håll.

10 miljarder. Så mycket kostar försörjningsstödet i Sverige totalt. Försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät, det som ska se till att du eller jag inte hamnar i absolut fattigdom, utan möjlighet att ha tak över huvudet eller mat i magen. (more…)

Vänsterpartiet driver på för att alla de vittnesmål som framkommit i samband med #metoo ska leda till förändring. I budgetförhandlingarna med regeringen kräver vi ökade resurser till sex- och samlevnadsundervisningen. Vi agerar även lokalt.

På det senaste kommunfullmäktigemötet ställde Vänsterpartiets Martina Skrak en fråga till Malmös skolkommunalråd Anders Rubin (S). Svaret blev glädjande nog ett tydligt Ja! från skolkommunalrådet. Vi publicerar frågan här: (more…)

I fredags 16/2 började det komma ut länkar och nyhetsinslag med nyheten om att barn under tolv år och vuxna över 80 år inte skulle kunna få personlig assistans. Informationen som har läckt beskriver försämringar för den som idag har assistans eller kommer ansöka om det – för vissa mer försämringar än för andra. En bra sammanställning är denna. (more…)