Vi i Vänsterpartiet har ställt ett antal förslag för den vanliga Malmöbon som drabbas av coronapanemin. En del av våra förslag har genomförts, andra inte. Här kan du läsa om hur politiken har fungerat under våren och vilka segrar vi vunnit genom nämndsinitiativ och påverkansarbete!

(more…)

Vi vill ta tillfället i akt att lyfta våra förslag och synpunkter inför det fortsatta arbetet. Den här nulägesbilden bygger ju till stor del på den rapport och en studie om arbetet med dessa frågor i Malmö, Stockholm och Göteborg. Studien är tydlig med att det som behövs för att bedriva ett framgångsrikt arbete mot hedersproblematik är långsiktiga och djupgående satsningar. Den sätter också fingret på vad satsningarna behöver fokusera på. Det handlar om att höja kunskapsnivån bland de anställda, öka medborgarnas möjligheter att aktivt delta i samhällslivet och också att stärka socialtjänsten och de jourer och skyddande boenden som stöttar de utsatta. Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på att många unga människor lever med begränsningar av sina fri- och rättigheter i vår stad. (more…)

– Jag blir glad när jag ser människors praktiska solidaritet. Att hjälpa människor på flykt kräver uppfinnesrikedom och ett starkt engagemang – och i det visar sig Malmö fortfarande vara hoppets hamn, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd.

Vi i Vänsterpartiet står upp för asylrätten och tycker inte att man ska utvisa människor till ett land UD avråder alla resor till, som Afghanistan till exempel. Nationellt arbetar vi för att ge amnesti åt alla de ensamkommande barn och ungdomar som kommit de senaste åren. 

– Godtyckligheten i asylprövningarna vi sett flertal bevis för de senaste åren, där fel datum för ansökan, mycket tvivelaktiga och oklara åldersbedömningar, eller där ingen hänsyn till hälsa, sexuell läggning eller familjeanknytning tas, som kan stjälpa hela asylprocessen tycker jag är förkastligt, säger Emma-Lina Johansson och fortsätter:

– Den förskjutning i samhällsdebatten som också skett de senaste åren, från ”Mitt Europa har inga murar” till taggtrådsstängsel och poliskontroller vid gränsen är fruktansvärd. ”Flyktingkrisen” 2015-2016 var ingen kris för oss, det var en kris för alla de som tvingats fly via dödliga vägar. Den militarisering som skett i Europa och de ”inre gränskontroller” som sker i Sverige är fel väg att gå, både resursmässigt och medmänskligt.

Vi i Vänsterpartiet vill se en annan flyktingpolitik överlag, men också att Malmö ska vara en möjligheternas stad, oavsett var du kommer ifrån. Det är tack vare Vänsterpartiet nödbistånd överhuvudtaget betalas ut till papperslösa i Malmö, vi kommer att fortsätta stå upp för den rättigheten. Alla människor är människor och ska få mänskliga och basala rättigheter tillgodosedda, ingen människa är illegal, oavsett status på uppehållstillstånd.

– Vi i Vänsterpartiet är glada för den solidaritet Malmöbor, civilsamhället och föreningar uppvisar gentemot medmänniskor som befinner sig i en oerhört svår situation, avslutar Emma-Lina.

Läs artikeln i Sydsvenskanhttps://www.sydsvenskan.se/…/politiker-kritiska-till-hemlig…

Läs mer om Skåne Stadsmissions arbete här: https://www.skanestadsmission.se/fortydligande-med-anledni…/

På kommunfullmäktigemötet den 20 maj debatterades sex- och samlevnadsundervisningen i Malmö Stad. Emma-Lina Johansson höll ett anförande baserat på grundskolenämndens ledamöter, Lisa Stolpes och Helena Olssons särskilda yttrande. Det här sade hon i debatten:

(more…)

Årsredovisningen för Malmö stad 2019 ska diskuteras. Jag tänker inleda med en övergripande fråga, precis som förra året: Vår gemensamma välfärd går på knäna och det blir ändå pengar över. I år förväntas vi besluta om att avsätta 562 mnkr till resultatutjämningsreserv.

Vi gick alltså 562 miljoner kronor plus förra året, trots att flera verksamheter var underfinansierade, trots att sjukskrivningar är fortsatt höga bland de lägst avlönade, oftast kvinnliga, medarbetarna i vår stad. De yrkeskategorier som har högst sjukfrånvaro i Malmö stad är köksbiträde, stödassistent LSS, fritidspedagog, undersköterska, behandlingsassistent, stödpedagog LSS, barnskötare, aktivitetsledare och förskollärare.  (more…)

Två moderater har motionerat om en flaggpolicy, som debatterades på kommunfullmäktige. Tony Rahm och John Roslund beskriver fint i motionen den känsla av tillhörighet, synliggörande och stolthet som en flagga kan ge. Det är inte bara svenska flaggan som symboliserar tillhörighet, synliggör och ger stolthet, det gör även regnbågsflaggan, den romska flaggan och Malmö stads flagga för att ge några fler exempel. Många Malmöbor blir glada och stolta när kommunen flaggar och uppmärksammar minoriteter och den mångfald som Malmö representerar.  (more…)

Under flera år har Socialdemokraterna velat se en förändring av EBO-lagstiftningen. Nu har de fått som de vill och kommer driva igenom att hela Malmö ska undantas från den lagstiftningen. Det vill säga att asylsökande inte ska få, som alla oss andra, välja var någonstans de vill bo. Länsstyrelsen har yttrat sig i frågan och sagt att det är orimligt att hela kommuner undantas.  (more…)

Be a lady they said

Din kjol är för kort, din tröja för urringad. Dina byxor för tighta. Visa inte så mycket hud, visa inte dina lår. Visa inte dina bröst, din midja, din klyfta, dina underkläder, dina axlar. Täck dig! Lämna lite åt fantasin. Klä dig lagom, var inte en fresterska. Män kan inte kontrollera sig, men har behov. Du ser omodern ut. Slappna av. Visa lite hud, se sexig ut! Se het ut. Var inte så provokativ. Du ber om det. Bär svart. Bär högklackat. Du är för uppklädd. Du är för nedklädd. Använd inte mjukisbyxor, det ser ut som att du inte bryr dig om dig själv. (more…)

Vad är hållbarhet? Hållbarhet handlar ytterst om vår samexistens, vår förmåga att tillsammans anta svåra och komplexa samhällsutmaningar. Vänsterpartiet uppskattar den senaste hållbarhetsrapporten, som förhåller sig till både Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. Samtidigt visar hållbarhetsrapporten att stadens åtgärder hittills haft begränsad positiv effekt på klimat och frisk luft. Här ligger vi långt ifrån målnivån och Malmö Stad står inför stora utmaningar. (more…)