Det finns stora problem i Malmö. Något måste göras. Det finns fantastiska sidor av Malmö också så klart, gemenskapen, en befolkning med olika erfarenheter bakgrunder och drömmar, kulturlivet, havet. Ja det går att räkna upp mycket.

Men när vissa lämnas utanför, när många barn inte får den hjälp de behöver i skolan för lägga grund för ett tryggt och fritt liv, när personalen stressar, hemlösheten ökar ja då har vi problem.

Malmö behöver mer jämlikhet. Malmö behöver en välfärd som går att lita på. Politikens uppgift måste vara att se till så att så många som möjligt får leva i frihet, får möjlighet att uppfylla sina drömmar. (more…)

Ansvar. Vilka åtgärder styrande politiker än föreslår verkar det vara motiveringen. Detta mirakelargument används på alla politiska nivåer för att försvara alla slags politiska åtgärder, den ena mer inhuman än den andra. Vi förväntas acceptera att deras åtgärd är ansvarsfull, att det är den enda ansvarsfulla lösningen och att den är värd kostnaden och lidandet den för med sig. Tillåt mig att tvivla.

(more…)

Ikväll träffas malmöpolitiker och välfärdsarbetare i SSR:s debatt inför valet i höst. Det finns många viktiga saker att prata om. Jag är själv socialarbetare och oroas av hur det sociala arbetet nedvärderas och bortprioriteras. Jag ser med fasa på hur de som förlorat mest på vårt ojämlika samhälle allt oftare ges skulden för samhällets misslyckade välfärd. Jag hoppas vi får prata om det ikväll.

Socialtjänstlagens portalparagraf är vacker, den pratar om solidaritet, människorrätt till integritet och självständighet. Socialt arbete handlar om samhällets uppgift att stötta enskilda till bra liv, om att tidigt kunna sätta in insatser för att stärka och undvika problem och om att ta aktiv del i samhällsplaneringen. Socialarbetaren besitter en kunskap som behövs.

Av detta ser vi inte mycket idag i Malmö. Ständiga nedskärningar gör att det förebyggande arbetet får stå tillbaka. Följden blir att fler ungdomar behöver placeras vilket ger höga kostnader, större underskott och krav på ytterligare nedskärningar. En nedåtgående spiral som endast går att bryta genom att politiker vågar satsa resurser på det sociala arbetet. 2017 års underskott i socialnämnden stannade på 142 miljoner, inte för att de gör ett dåligt arbete utan för att de har för få resurser. (more…)

När Malmös ekonomi diskuterades på fullmäktige fokuserade de flesta partier på vikten av att hålla budgeten. Vänsterpartiet vill istället lyfta verksamheterna. Politikers främsta uppgift är att se till att välfärden fungerar. Ett överskott i budgeten kan således betyda att politikerna inte gjort sitt åtagande. Kommunen är inget företag. Här följer det inlägg som jag gjorde i debatten: (more…)

Ett mycket välbesökt möte till försvar av strejkrätten anordnades under onsdagen den 11 april på Ungdomens hus i Malmö med Transportarbetarförbundets ordförande Tommy Wreeth och Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Röner. Arrangör var ABF Malmö och Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott.

(more…)

Jag har själv bott på en soffa i bostadsbristens Sverige. Det är en erfarenhet som jag delar med många, inte minst många Malmöbor. Och jag tycker att det är orättvist. Därför att alla människor behöver någonstans att bo. Tak över huvudet, värme och skydd när det är kallt eller regnar, utrymme att ha sina saker. Men också plats att förverkliga sina drömmar, en lugn plats att göra läxor eller bara ta det lugnt efter jobbet. Oavsett om du heter Martin eller Muhammed. Oavsett om du är VD eller arbetslös.

För mig är det en fråga om jämlikhet och det var anledningen till att jag engagerade mig i Vänsterpartiet. Jag vill ha ett samhälle och en ekonomi som funkar bra för alla, en bostadspolitik som funkar för alla – inte bara för de rika. Och det betyder att bostäder måste byggas efter behov, inte efter efterfrågan. (more…)

Vi vänsterpartister i funktionsstödsnämnden blev kontaktade av gruppen inom Daglig Verksamhet som strejkar för högre habiliteringsersättning, de ville träffa oss. Jag, Anna träffade gruppen i deras lokaler på Framtidens dagliga verksamhet på Kirseberg. De talade om sin situation och om sitt krav på höjd habiliteringsersättning från nuvarande 4 kr/timme till 20 kr/timme. (more…)

På en och samma dag lyckas Moderaterna slå mot de av oss som är fattiga två gånger om. Samtidigt som de själva sitter på saftiga kommunalrådsarvoden som betalas av det offentliga (våra skattepengar) vill Moderaterna att Malmöbor som lever på försörjningsstöd inte ska få möjlighet att hyra en bostad via vårt kommunala allmännyttiga bostadsbolag MKB. Arbetslinjen ska gälla till 100%. Samtidigt vill de också lägga ner Arbetsförmedlingen till förmån för privata aktörer som kan göra profit på arbetssökanden.

De vill föra ett krig mot dem av oss som är fattiga. Det är vanlig borgerlig taktik: Försämra offentlig verksamhet, gnäll på att den inte funkar och presentera sen privatiseringsåtgärder för att sälja ut vårt gemensamma till deras polare i näringslivet. (more…)

Vänsterpartiet är glada att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden idag beslutade att inte fortsätta upphandla SFI av privata företag.

Erfarenheterna av den senaste, men också tidigare upphandlingar har tydligt visat att fusk, kvalitetsbrister och direkt bedrägligt beteende varit vanligt förekommande. Att nu återta verksamheten kommer att trygga vår möjlighet att ge anställningstrygghet och meddelarfrihet för pedagogerna samt kontinuitet och kvalitet för SFI-eleverna. (more…)

Tekniska nämndens beslut den 21 mars att under sommarhalvåret stänga Claesgatan för biltrafik på helgerna och Ängelholmsgatan hela veckorna är en bra början men det räcker inte. Möllevången är en plats där det är lätt att vara ute, om bilarna bara kunde hållas utanför. Vänsterpartiet vill sätta bilarna bakerst i staden, att gatan ska vara vår att använda tillsammans, inte bara för bilister. Socialdemokratin lyssnar för mycket på de bilfundamentalistiska M, L & SD.   (more…)