Vi instämmer i motionens syfte att miljöarbetet ska genomlysas av forskning och expertis inom olika områden, men anser inte att det behövs ett särskilt råd för detta. Det är visserligen av stor vikt att miljöarbetet genomlyses av forskare och expertis men det pågår redan många sådana samarbeten. Dessutom har Miljöförvaltningen stor kompetens på detta område. Ett sådant råd skulle innebära onödigt dubbelarbete och det finns en risk med extern granskning, då den kan sluka resurser som skulle kunna användas till konkreta åtgärder. (more…)

Hej, 

Mitt namn är Emma-Lina Johansson och jag är oppositionsråd för Vänsterpartiet här i Malmö. 

Så fint det är att vi är så många här som har samlats för att visa solidaritet med det Ukrainska folket i denna fruktansvärda tid. I veckan kom våldet nära även oss i Malmö, förståelsen för hur skört livet är blev tyvärr mer verkligt för oss alla. 

Våra tankar går idag till alla som drabbas av våld. För är det en sak vi vet är det hur meningslöst det är oavsett om det sker i hemmet, i skolan, på gatan eller i form av krig. 

Idag tänker vi på dem av oss som är på flykt, på de som packat det viktigaste de har och lämnat sina hem. På barn som inte längre kan gå till skolan eller leka med sina kompisar på gården. På mammorna, på systrarna, på mormödrarna. På alla de oskyldiga människor som drabbas av fallande bomber och den obönhörliga skräcken för sitt och sina syskons liv.

Idag tänker vi på alla pappor som förtvivlat vinkat farväl till sina barn vid Ukrainas gränser. På sörjande familjer bredvid bortsprängda hus, på pojkar som gråter bland ruinerna, på minoritetsgrupper som fått det ännu tuffare under den senaste månaden. 

Krig drabbar alltid människor, civilbefolkningen, i första hand.

Vi står i solidaritet med er. Asylrätten måste värnas för alla på flykt undan förtryck och förstörelse. I krig finns bara förlorare. 

Idag står vi alla upp för den internationella solidariteten.

Malmö har historiskt visat prov på solidaritet och medmänsklighet. Malmö kan återigen blir Hoppets Hamn. Den praktiska solidariteten, den uppfinningsrikedom och det engagemang Malmöbor har visat genom åren kommer vi tillsammans att göra igen och igen, så länge det behövs. Tack.

Under dagens demonstration på internationella kvinnodagen höll vårt kommunalråd Emma-Lina Johansson tal. Här kan du läsa talet i sin helhet:

(more…)

Bostadsbristen är fortfarande hög i Malmö är hög, skriande för vissa medborgare. Om vi ska lyckas skapa attraktiva och prisvärda bostäder i nödvändig takt under de kommande åren krävs nya tanke- och arbetssätt. Att utveckla olika former av kollektivboende är ett sätt att göra just det. Idag är utbudet av bostäder lämpade för kollektivboende högst begränsat. Vi menar att den kommunala planeringen bör vara mer aktiv för att etablera av kollektiva boendeformer. Det bör ingå i ett allmännyttig bostadsbolags uppdrag att understödja olika boendekonstellationer. (more…)

För att fungera behöver människan mat. Skoldagar kräver fokus och koncentrationsförmåga. Vi vet också hur viktig skolan är, för varje enskild elev men också för oss alla, för samhället.

Samtidigt har vi elevenkäter som visar att många av eleverna inte äter frukost. Undersökningar visar också, att trots goda ambitioner, väljer elever bort att äta sig mätta av skollunchen. Det kan vara för att de upplever maten som osmaklig eller skolmatsmiljön som stressig och rörig. (more…)

Miljöpartiet har lämnat in en motion där de föreslår att alla unga tjejer ska få gratis menskopp. Det är ett bra förslag som kombinerar två viktiga frågor jämställdhet och hållbar utveckling. Vänsterpartiet stödjer motionen och önskar att vi i framtiden ska rösta igenom gratis mensskydd för alla som menstruerar. (more…)

Mark är en ändlig resurs – särskilt i Malmö. Staden ligger vid Öresund och på bördig åkermarken, hav och mark som inte ska exploateras. Malmös mark är begränsad, vi måste därför hushålla med den och behålla rådighet över den. Kommunen ska därför inte sälja sin mark. Vänsterpartiet ser inte kommunens mark som en handelsvara, utan som just en ändlig resurs som vi gemensamt ska äga.  (more…)

På dagens manifestation mot kriget i Ukraina och för asylrätt talade bland annat Vänsterpartiet Malmös kommunalråd Emma-Lina Johansson. Här är hela hennes tal:

Hej, 

Mitt namn är Emma-Lina Johansson och jag är kommunalråd för Vänsterpartiet här i Malmö. 

Vänner och kamrater, 

Så fint det är att vi är så många här som har samlats för att visa solidaritet med det Ukrainska folket i denna fruktansvärda tid. 

Idag tänker vi på alla barn som inte längre kan gå till skolan eller leka med sina kompisar på gården. Idag tänker vi på mammorna, på systrarna, på mormödrarna. På alla de oskyldiga människor som nu drabbas av fallande bomber och den obönhörliga skräcken för sitt och sina syskons liv.

Idag tänker vi på alla pappor som förtvivlat vinkat farväl till sina barn vid Ukrainas gränser. På sörjande familjer bredvid bortsprängda hus, på pojkar som gråter bland ruinerna och bara vill att det ska sluta, som inte vill dö, som vill leva, leka och gå i skolan som alla andra barn.

Idag tänker vi på alla de som köar till bankomaterna och försöker få ut sina pengar medan det går, på de som bunkrar mat och vatten, på de som packat det viktigaste de har, på de som flyr. Krig drabbar alltid människor, civilbefolkningen, i första hand.

Vänner och kamrater,

Vi måste stå i solidaritet med de som drabbas, Sverige måste ta sitt ansvar och asylrätten måste värnas. Den ryska invasionen är ett brott mot folkrätten.

I dag står vi alla upp för Ukrainas självständighet. Människors rätt att leva i fred och trygghet är ovillkorlig, och varje lands möjlighet att själva få styra över sin framtid måste försvaras. Ryssland har gång på gång visat att de inte drar sig för att uppfylla sina stormaktsambitioner med militär aggression. Nu har den ryska imperialismen lett till ett krig. Det är oacceptabelt. Men ett svenskt närmande till kärnvapenalliansen NATO kommer inte att bidra till en fredligare värld. I krig finns bara förlorare. 

Idag kan åter vi se början på nya flyktingströmmar genom Europa. Malmö har historiskt visat prov på solidaritet och medmänsklighet. Vi i Vänsterpartiet vill att Malmö återigen blir Hoppets Hamn. Vi kommer att kämpa för att staden ställer de samhälleliga institutioner till förfogande för att hjälpa de människor som nu tvingas på flykt. Den praktiska solidariteten, den uppfinningsrikedom och det engagemang Malmöbor har visat genom åren kommer vi tillsammans att göra igen och igen, så länge det behövs. 

Vänner och kamrater, 

Solidaritet har inget att göra med hur många mil det är till människorna som utsätts för förtryck och ockupation. Solidaritet är gemensam kamp för gemensamma intressen. Mot kapitalet och krigshetsarna. Låt oss tillsammans befästa och bygga vidare på den rörelsen vi ser här idag, en rörelse för fred och frihet för alla som utsätts för förtryck och krig runt om i världen. 

I solidaritet med och efter önskemål från våra Ukrainska kamrater kommer jag nu att avsluta med några ord på Engelska: 

Today we say: Russia out of Ukraine! Putin must be stopped. The outside world has a responsibility to do everything we can to prevent this human tragedy. We stand with you.

Today, we all stand here together in international solidarity. It is together we fight, it is together we can make a change, and it is together we will win. Thank you. 

Idag säger vi: Ryssland ut ur Ukraina! Omvärlden har ett ansvar att göra allt vi kan för att förhindra denna mänskliga tragedi. Putin måste stoppas.

Idag står vi alla upp för den internationella solidariteten. Det är tillsammans vi kämpar, det är tillsammans vi kan förändra och det är tillsammans vi kan segra. Tack.

 

Inlägg i utrikespolitisk debatt i riksdagen av Momodou Malcolm Jallow (V) den 16 februari 2022:

Världens står inför stora globala utmaningar, från Ryssland, Turkiet, klimatkrisen, urholkande av demokrati i Ungern, polen, David Isak, fattigdom bekämpning, rasism osv. Många utav dessa frågor har lyfts här idag men jag vill använda min tid idag i talarstolen för att lyfta Israels brutala ockupation av Palestina och den nya rapporten från Amnesty International. (more…)

Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett stort problem. Trygghetsboende är boende för den som är 70 år eller äldre, har en känsla av otrygghet eller ensamhet och ett behov av service. I Malmö finns endast tre trygghetsboenden. För två av dessa krävs det en hög pension för att kunna flytta in, för det tredje boendet är det istället flera års kö. Det saknas idag trygghetsboende för pensionärer med låg eller medelhög pension. Bostadsmarknaden kommer inte att lösa problemet då nybyggda trygghetslägenheter har för hög hyra.   (more…)