Malmö stad har som mål bra arbetsvillkor och heltid som norm. Det rimmar illa att då köpa upp tjänster med sämre arbetsvillkor än om arbetet utfördes i egen regi.

Idag utförs en mycket stor del av städningen i kommunens lokaler av privata städbolag. Samtidigt vet vi att arbetsvillkoren inom privat städbolag är sämre. Löneutvecklingen är betydligt sämre, deltid och timanställningar betydligt vanligare, mindre fortbildning och så vidare. (more…)

Bostad är en mänsklig rättighet och Sveriges grundlag säger att det allmänna särskilt ska trygga rätten till bostad. Men här i Malmö är bostadsbristen och hemlösheten trots detta stor. På dagens kommunfullmäkigemöte debatterades en motion från Vänsterpartiet.

MKB har under många år använts till att bygga attraktiva och dyra bostäder för de som har råd med en exklusiv bostad. Även om byggandet har ökat och målgruppen för byggandet vidgats så byggs det fortfarande för dyrt för för de flesta Malmöbor. (more…)

När motionen skrevs för lite mindre än ett år sedan hade styret precis skrivit under FN-initiativet The Shift. Bostadsbristen skulle åtgärdas. 

Nästan ett år senare är hemlösheten i Malmö fortsatt enorm, och några åtgärder har vi inte sett röken av – även om det magiskt nog har försvunnit nära hälften så många hemlösa i den officiella statistiken från staden. Den bild av hemlöshet som Malmö anger i sina rapporter visar en markant lägre hemlöshet än Socialstyrelsens mätning. Malmö stad uppger att det finns 57,7 hemlösa personer per 10 000 invånare jämfört med socialstyrelsens 90,8 personer. Att kommunen friserar sina siffror har inte en verklig, materiell betydelse för alla dem som saknar någonstans att sova i natt. Att få bistånd för att bo någonstans en vecka i taget skapar inget tryggt hem.

(more…)

Fredagen den 6 februari 2015 stoppas två pojkar av ordningsvakter på centralstationen i Malmö. Enligt uppgift hade de plankat på tåget. Det som började som en dialog eskalerade när en av vakterna tog tag i den minste av pojkarna. Pojken, enligt polisanmälan bara nio år gammal, ska ha hoppat runt och försökt komma loss. Vakten svarade genom att kasta ner honom på golvet och sätta sig på honom. Enligt ett vittne dunkar vakten pojkens huvud i stengolvet så hårt att det ekar i hela vänthallen. 

Då rusar vittnet och hans kompis fram och börjar filma med en mobiltelefon. Inspelningen visar hur ordningsvakten sitter gränsle över pojkens bröst och trycker sin handskbeklädda hand över hans mun och näsa. Pojken ser ut att kippa efter andan. Med gråten i halsen skriker han ut en bön som uttalas när slutet är nära. 

Dagens ordningsvaktsutbildning är på 80 lektionstimmar, 10 arbetsdagar.

(more…)

I november när vi tog budget för 2020 såg vi alla att det var stora nedskärningar att vänta, S och L styret med MPs stöd, la en budget med hyvlingar av välfärdsverksamheterna. Värst drabbades skolan. Detta sker i hela landet och riksdagens samlade opposition krävde att regeringen, som satt med händerna i kors, skulle agera. När oppositionen krävde åtgärder vaknade regeringen och la tillsammans med liberalerna och centern fram ett löfte att i vårbudgeten ge välfärden 5 miljarder, för Malmö 116 miljoner. Oppositionen i riksdagen var missnöjd och la fram ett eget förslag, som nu beslutats, på ytterligare 2.5 miljarder, för Malmö 58 miljoner. (more…)

På torsdagens kommunfullmäktigemöte debatterades SD:s motion om tiggerifria zoner i Malmö. Moderaterna vill se ett nationellt förbud. Här kan du läsa Emma-Lina Johanssons (V), kommunalråd, inlägg i debatten:

(more…)

I Malmö stads budget för 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar. Uppdraget motiverades med att när staden växer ställs högre krav på dialog med medborgarna bortom den traditionella förvaltningsstrukturen.

Även om uppdragsbeskrivningen har reviderats och fokus även omfattar samhällsservice…är detta långt ifrån att vara behovsenlig med vad som kan anses vara att främja goda förutsättningar för medborgardialog. Förslaget genererar långa avstånd för Malmöbor att inta de arenor där de kan göra sin röst hörd och lyfta de angelägenheter som anses av vikt för deras demokratiska rättigheter. Detta kan inte anses vara ett förslag som gynnar dialog med Malmöbor. Det är snarare är en produkt för tjänstepersoner inom de olika förvaltningarna för att underlätta sin kommunikation emellan. Medborgardialog handlar om Malmöbornas rätt att möta den beslutande församlingen och föra en dialog om saker som berör dem och staden. (more…)

Vänsterpartiet står bakom Malmö stads engagemang i World Pride och Eurogames 2021

Att Malmö delar värdskapet för World Pride och Eurogames 2021 är stort. För Malmös HBTQIA+samhälle (homo, bi, trans, queer, inter- och asexuella med flera) är det en mycket viktig händelse. Malmö kommer att vara centrum för en kort stund. Det ger stan möjligheter att visa att Malmö är en öppen stad – här är alla HBTQIA+personer välkomna – här bekämpar vi förtryck och diskriminering. Men värdskapet för World Pride förpliktigar! (more…)

Välfärden står inför ett gigantiskt rekryteringsbehov 

– Inför anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare

Den svenska välfärden står inför ett gigantiskt rekryteringsbehov. Situationen är svår också här i Malmö. Detta gäller flera yrkesgrupper. Anledningen är inte främst fler barn och äldre eller stora pensionsavgångar. Den främsta anledningen är dåliga arbetsvillkor. Kvinnodominerade yrken ges sämre förutsättningar, sämre arbetsmiljö och sämre lön. Det är detta som gör det svårt att rekrytera.  (more…)

2020 blir det tredje nedskärningsåret i rad för Malmös förskolor. Det har varit tre år av ökad press och stress. Tre år av protester.

Inför budgeten 2018 lade Malmös styre en förskolebudget där 25 Mkr (miljoner kronor) väntades i höjda lokalkostnader utan att några extra pengar sköts till från kommunledningen. Detta innebar att pengar togs från förskolornas verksamhet för att täcka upp. Dessutom minskade bidragen från staten med 15 Mkr vilket inte heller kompenserades. Dessa nedskärningar drabbade personalen och Malmös barn.

Inför 2019 släppte Socialdemokraterna in Liberalerna i värmen. Det nya styret skar ner ytterligare 14,5 Mkr på förskolan och kallade det för effektivisering. Oavsett namnbytet var resultatet det samma som föregående år, mindre pengar till barnen och personalen. (more…)