Årsredovisningen för Malmö stad 2019 ska diskuteras. Jag tänker inleda med en övergripande fråga, precis som förra året: Vår gemensamma välfärd går på knäna och det blir ändå pengar över. I år förväntas vi besluta om att avsätta 562 mnkr till resultatutjämningsreserv.

Vi gick alltså 562 miljoner kronor plus förra året, trots att flera verksamheter var underfinansierade, trots att sjukskrivningar är fortsatt höga bland de lägst avlönade, oftast kvinnliga, medarbetarna i vår stad. De yrkeskategorier som har högst sjukfrånvaro i Malmö stad är köksbiträde, stödassistent LSS, fritidspedagog, undersköterska, behandlingsassistent, stödpedagog LSS, barnskötare, aktivitetsledare och förskollärare.  (more…)

Två moderater har motionerat om en flaggpolicy, som debatterades på kommunfullmäktige. Tony Rahm och John Roslund beskriver fint i motionen den känsla av tillhörighet, synliggörande och stolthet som en flagga kan ge. Det är inte bara svenska flaggan som symboliserar tillhörighet, synliggör och ger stolthet, det gör även regnbågsflaggan, den romska flaggan och Malmö stads flagga för att ge några fler exempel. Många Malmöbor blir glada och stolta när kommunen flaggar och uppmärksammar minoriteter och den mångfald som Malmö representerar.  (more…)

Under flera år har Socialdemokraterna velat se en förändring av EBO-lagstiftningen. Nu har de fått som de vill och kommer driva igenom att hela Malmö ska undantas från den lagstiftningen. Det vill säga att asylsökande inte ska få, som alla oss andra, välja var någonstans de vill bo. Länsstyrelsen har yttrat sig i frågan och sagt att det är orimligt att hela kommuner undantas.  (more…)

Be a lady they said

Din kjol är för kort, din tröja för urringad. Dina byxor för tighta. Visa inte så mycket hud, visa inte dina lår. Visa inte dina bröst, din midja, din klyfta, dina underkläder, dina axlar. Täck dig! Lämna lite åt fantasin. Klä dig lagom, var inte en fresterska. Män kan inte kontrollera sig, men har behov. Du ser omodern ut. Slappna av. Visa lite hud, se sexig ut! Se het ut. Var inte så provokativ. Du ber om det. Bär svart. Bär högklackat. Du är för uppklädd. Du är för nedklädd. Använd inte mjukisbyxor, det ser ut som att du inte bryr dig om dig själv. (more…)

Vad är hållbarhet? Hållbarhet handlar ytterst om vår samexistens, vår förmåga att tillsammans anta svåra och komplexa samhällsutmaningar. Vänsterpartiet uppskattar den senaste hållbarhetsrapporten, som förhåller sig till både Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. Samtidigt visar hållbarhetsrapporten att stadens åtgärder hittills haft begränsad positiv effekt på klimat och frisk luft. Här ligger vi långt ifrån målnivån och Malmö Stad står inför stora utmaningar. (more…)

Maria Dexborgs tal på internationella kvinnodagen!

Kära systrar, bröder, feminister och antirasister!

Idag på den internationella kvinnodagen har vi samlats för att fokusera på kvinnors kamp och klimatkamp! Vi har samlats för att uppmärksamma kvinnors rättigheter världen över!
Jag är stolt över att en dag som denna representera Vänsterpartiet! Ett parti som var det första partiet i Sverige att kallas sig feministiskt! Ett parti som för en hård politik om vår rätt till lika inkomst, trygga jobb och rätten till vår egen kropp! I en tid när nationalistiska och rasistiska makter försöker inskränka kvinnors rättigheter driver Vänsterpartiet kampen för våra rättigheter på olika fronter i Sverige och EU.

(more…)

Vårt kommunalråd Emma-Lina Johansson höll tal på 8 mars, här kan du läsa hennes tal i sin helhet:

Feminister! Vänner! 

Det är fantastiskt att stå här framför er på kampens dag, på vår dag. Alla vi som får erfara patriarkatets förtryckande strukturer och alla vi som vill förändra dem. Mitt namn är Emma-Lina Johansson, jag är kommunalråd för Vänsterpartiet här i Malmö och jag kan lova er att feminismen inte har gått för långt, vi har inte gått långt nog!

I alla kvinnors liv och vardag är patriarkatets förtryck närvarande. Och för oss handlar det om makt. Makt över sin ekonomi, sitt arbete, sin fritid, sin egen kropp, sitt eget liv. 

(more…)

Malmö stad har som mål bra arbetsvillkor och heltid som norm. Det rimmar illa att då köpa upp tjänster med sämre arbetsvillkor än om arbetet utfördes i egen regi.

Idag utförs en mycket stor del av städningen i kommunens lokaler av privata städbolag. Samtidigt vet vi att arbetsvillkoren inom privat städbolag är sämre. Löneutvecklingen är betydligt sämre, deltid och timanställningar betydligt vanligare, mindre fortbildning och så vidare. (more…)

Bostad är en mänsklig rättighet och Sveriges grundlag säger att det allmänna särskilt ska trygga rätten till bostad. Men här i Malmö är bostadsbristen och hemlösheten trots detta stor. På dagens kommunfullmäkigemöte debatterades en motion från Vänsterpartiet.

MKB har under många år använts till att bygga attraktiva och dyra bostäder för de som har råd med en exklusiv bostad. Även om byggandet har ökat och målgruppen för byggandet vidgats så byggs det fortfarande för dyrt för för de flesta Malmöbor. (more…)

När motionen skrevs för lite mindre än ett år sedan hade styret precis skrivit under FN-initiativet The Shift. Bostadsbristen skulle åtgärdas. 

Nästan ett år senare är hemlösheten i Malmö fortsatt enorm, och några åtgärder har vi inte sett röken av – även om det magiskt nog har försvunnit nära hälften så många hemlösa i den officiella statistiken från staden. Den bild av hemlöshet som Malmö anger i sina rapporter visar en markant lägre hemlöshet än Socialstyrelsens mätning. Malmö stad uppger att det finns 57,7 hemlösa personer per 10 000 invånare jämfört med socialstyrelsens 90,8 personer. Att kommunen friserar sina siffror har inte en verklig, materiell betydelse för alla dem som saknar någonstans att sova i natt. Att få bistånd för att bo någonstans en vecka i taget skapar inget tryggt hem.

(more…)