I dag behandlade kommunfullmäktige i Malmö en motion från Vänsterpartiets Hanna Gedin med ett förslag att Malmös skolor ska införa feministiskt självförsvar. Detta för att ge verktyg att bekämpa sexuella trakasserier i skolorna. (more…)

Lördagen den 15 september hölls en manifestation till minnet av militärkuppen i Chile 1973 och för att minnas alla de som aldrig återsågs i livet. Den tog många liv, och många tvingades fly. Den socialistiska presidenten Salvador Allende störtades och dog, sedan började kaoset under makten av Pinochet.

I lördags visade deltagarna solidaritet för våra chilenska överlevare, och mindes även de som inte överlevde utan som mördades och torterades till döds av diktaturen. De många tusen försvunna, de många tusen mördade, de många tusen i exil. De som slogs för ett bättre Chile. 

Malmövänsterns styrelseledamot Gunilla Ryd deltog i manifestationen, läs hela hennes tal här:

(more…)

På Aktuellt (2018-08-18) står socialdemokraten tillika barn-, äldre- och jämställdhetsministern Lena Hallenberg och hävdar att LSS är en otydlig lagstiftning och att det är på grund av att domstolarna har skapat allt hårdare och restriktiv praxis som människor inte längre får den hjälp de har rätt till. Hyckleriet hos socialdemokratin tycks sakna gränser. Att Socialdemokraterna har fört en aktiv repressiv politik mot brukare försöker man nu mörka.

40396324_2131610937078566_4952146465368571904_n

2016 skickade Socialdemokraterna ett regleringsbrev till Försäkringskassan med direktiv om att ”verka för att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar”. Genom regleringsbrevet bidrog regeringen till att Försäkringskassan drev rättsutvecklingen mot en alltmer restriktiv tolkning.

(more…)

Vänsterpartiet vill ha en stad för människor inte för bilar. En god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft är ett viktigt mål. Men detta är ett av stadens många miljömål som inte kommer att uppnås och åtgärdsprogrammet för buller har tyvärr stannat av. Det behövs därför nya krafttag för att minska utsläpps- och bullernivåerna.  (more…)

Sara, Ahmed och Emma vill gå i en förskola nära sitt hem, de vill ha en utemiljö där de har ordentlig plats att leka, de vill att pedagogerna som arbetar på förskolan har tid att leka och utforska världen tillsammans med dem, istället för att behöva gå ifrån för att göra annat, som att fylla i olika blanketter och ordna vikarier. De vill gå i en förskola där de har en nära kontakt med sina kompisar och de vuxna varje dag, det ska inte vara för många barn i grupperna utan alla ska få daglig bekräftelse. (more…)

“Killarna har blivit så dominanta och vi har blivit så tysta” Det är rubriken på en lång artikel i Sydsvenskan i söndags som handlar om hur tjejerna förminskas, trakasseras och kommenteras i skolan. Tjejerna har gått samman och de vittnar om hur de saknar vuxenstöd och får höra att de ska förstå att ”killar är killar”. Och de här tjejerna är inte ensamma, bland de största uppropen under #metoo kom från skolelever. Närmre 10 000 skrev under uppropen #tyst i klassen och #räck upp handen. (more…)

Det finns mycket att förändra i Malmö. Sveriges fattigaste barn bor i vår stad. På många håll har staden blivit tryggare samtidigt som skjutningar ökar i andra delar, nu senast igår. Brottsoffren för de grova våldsbrotten bor ofta i fattiga delar av staden. Medellivslängden varierar kraftigt mellan västra och östra Malmö.

Klassklyftor löser vi inte genom ökad kontroll och repression eller genom nedskärningar. Vi löser det genom en fungerande välfärd som skapar förutsätt­ningar för varje människas rätt till frihet och jämlikhet. Jämlika samhällen är tryggare samhällen. Ojämlika samhällen är ofta otrygga samhällen. (more…)

Malmös äldreomsorg är idag starkt underfinansierad. Bristerna är många, gamla och anhöriga får inte alltid den goda hjälp de behöver. Personalens arbetsförhållande har därtill många brister. Vänsterpartiet tänker ändra på detta!

Malmös äldreomsorg ska va bra, trygg och jämlik, behov och kvalité ska styra. Äldreomsorgen ska vara fri från privata vinstintressen. Vinstintresset leder till att kvalitén måste stå tillbaka för att vinst ska kunna plockas ut. Vänsterpartiet vill återkommunalisera verksamhet i privat regi. (more…)

Kultur är en del av människans välbefinnande och vi måste aktiv verka för att kulturen blir tillgänglig för alla.

Allas möjligheter att möta och utöva kultur måste värnas. Det gäller för barn och ungdomar likaväl som äldre. Att kunna utöva och möta kultur i sitt eget bostadsområde och i sin egen stadsdel kan vara särskilt viktigt om man bor i ytterområdena, om man har svag ekonomi eller om man saknar erfarenhet och vana att söka sig till konserthus eller teatrar.

Kultur för alla är viktigt för demokratin. (more…)

Vad vill Vänsterpartiet med Malmö? Malmö är en fantastisk stad, det är den, men inte alltid och inte för alla. Vi i Vänsterpartiet vill att Malmö ska vara en stad för alla oavsett var en kommer från, vem en blir förälskad i, vilken ålder en har eller hur mycket pengar en har.

Vi vill se en stad med blandad bebyggelse inom områdena för att alla i Malmö ska få plats inte bara dem med högsta inkomsten. Vi i Vänsterpartiet vill se en grön stad. En stad med naturliga mötesplatser som inte är belagda med asfalt eller sten, gröna ytor som uppmuntrar till lek och möten. (more…)