Feminismen och socialismen är två ideologiska utgångspunkter som kompletterar och förstärker varandra. Tillsammans gör de det möjligt att förstå hur makt, resurser och frihet fördelas orättvist i samhället och vad vi måste göra för att ändra på det. Att stå på ekologisk grund innebär en insikt om att de lösningar vi väljer på våra problem idag får konsekvenser för kommande generationer. Det innebär ett ansvar för att den planet vi lämnar efter oss till nästa generation inte ger sämre förutsättningar än när vi ärvde den.

Att kombinera de här perspektiven innebär en oerhörd styrka. Feminismen blir mer komplett tillsammans med den socialistiska analysen av klassamhället, kapitalismen och ägandet. Socialismen blir mer inkluderande med det feministiska perspektivet. De kollektiva lösningar som socialismen erbjuder är det enda verkliga sättet att lösa de problem som lyfts fram av en ekologisk grundsyn.

Läs mer i vårt centrala partiprogram