Vänsterpartiets visioner grundar sig på ett rättvist och jämlikt Malmö. För att nå dit krävs en solidarisk finansiering av vår välfärd. Hela välfärden är idag underfinansierad, klassklyftorna och orättvisorna ökar. Vi vill vända den utvecklingen. Människors behov måste alltid gå före privat vinstintresse. Frihet för alla byggs bäst genom solidaritet och gemenskap.

Vi ser inte oss Malmöbor som kunder, utan som de verkliga ägarna av vår offentliga sektor. I en stad där vänstern styr ska medborgaren ha inflytande över samhällsutveckling i stort och i smått.

En solidarisk välfärd bygger på att vi gemensamt betalar för allas rätt till välfärd. Denna ordning är under starkt hot idag. Skatteuttaget i landet har minskat med hundratals miljarder de senaste decennierna. Detta motsvarar nästan en tredjedel av hela rikets totala budget. Konsekvenserna av detta har du antagligen känt av. Har du barn så har du nog märkt att under samma period har barngrupperna på förskolan blivit 25 procent större och att det nu går tre gånger fler barn per anställd på fritids.

Eftersom vi är det parti som vill bygga ut och utveckla den offentliga välfärden är vi också det parti som tydligast värnar Malmöbornas gemensamma ekonomi och arbetar för att varje skattekrona ska hamna där den hör hemma. Därför är vi för en höjd skatt som går till en bättre välfärd och därför vänder vi på varenda krona. Vi är emot höga chefslöner precis som vi är emot för många chefsled, skrytbyggen och alkohol på skattebetalarnas bekostnad.

Vänsterpartiet är emot vinster och girighet, istället vill vi se en solidarisk välfärd där våra skattepengar går till verksamheten och inte enskilda riskkapitalisters vinster. I Vänsterpartiets Malmö vill vi att vi äger våra välfärdsinrättningar tillsammans. Om våra skattepengar inte försvinner i vinster har vi råd med en god offentlig välfärd som rymmer olika alternativ. Vi vill ha reella val; möjlighet att välja innehåll, pedagogik och omsorg. Därför vill vi ta tillbaka och demokratisera en stor del av den välfärd som idag ligger i privata händer. Vi vill demokratisera välfärden, vi vill ha mer demokratisk ekonomi som gynnar alla, och vi vill skapa en socialt och ekologiskt hållbar stad genom långsiktiga investeringar. Privatiseringar är också ekonomiskt olönsamt. Ett exempel är att Malmö sålt ut sitt elnät vilket har inneburit stora ekonomiska kostnader för staden men också dyrare priser för konsumenter. Dåligt för alla förutom ägarna. Vänsterpartiet vill köpa tillbaka elnätet.

En bra välfärd bygger på att det finns tillräckligt med personal och att de har goda arbetsförhållanden. Trygga jobb ger bättre välfärd för alla – svårare än så är det inte. I Vänsterpartiets Malmö har alla kommunalt anställda trygga anställningar och en lön det går att leva på.