Det är staten som står för arbetsmarknadspolitiken men i Malmö har vi bestämt att vi inte bara kan se på när fler och fler människor tvingas till försörjningsstöd (socialbidrag). Malmö upphandlar varor och tjänster för 5 miljarder kronor per år. Det tycker vi förpliktigar.

Följande har införts eller beslutats:

  • Kommunala arbetsmarknadsåtgärder för att förbättra FAS3-villkoren.
  • Krav på kollektivavtalsvillkor när kommunen upphandlar tjänster.
  • Vita jobb-modellen.
  • Att kommunen ska arbeta för att inte handla med varor från ockuperad mark.
  • Återkommunalisering av verksamheter när avtal med privata aktörer löper ut.