Inga smygnedskärningar

I Malmö gör vi, till skillnad från staten och många andra kommuner, inga smygnedskärningar. Grundprincipen är att vi räknar upp alla verksamheters budget med det ökade antalet medborgare som verksamheterna ska serva och ger full täckning för löneökningar och prisökningar. Det betyder att nivån på välfärden inte sjunker. Dessutom fördelar vi resurser efter behov.

Vård och omsorg

Vänsterpartiets syn på vård och omsorg utgår från ett folkhälsoperspektiv och att alla skall ha rätt till vård och omsorg på lika villkor. Därför tycker vi att det är bra att vi numera har en helhetssyn inom hemtjänsten och att vi har stärkt inflytandet för brukarna.