Fritidsaktiviteternas betydelse för barn och unga kan inte nog understrykas. Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att utöva aktiviteter. Därför är vi stolta över att Malmö upplåter idrottslokaler till barn- och ungdomsverksamhet helt gratis. Genom skattsedeln säkerställer vi alltså att rätten till idrottande inte fullt ut är avhängig föräldrarnas inkomst.

Dessutom har vi under mandatperioden beslutat om följande:

  • Mer pengar till fler mötesplatser och fritidsgårdar.
  • Bättre förutsättningar för ridskolorna som tidigare haft sämre villkor än killdominerade sporter.
  • Byggande av ridhus.
  • Föreningsbidrag till RGRA i Malmö.
  • Införandet av fritidsexpressen, ett system för att ekonomiskt hjälpa nya föreningar att komma igång.
  • Aktivt jämställdhetsarbete inom fritidsförvaltningen.
  • Jämställdhetsutbildningar till föreningar som är anslutna till fritidsförvaltningen.
  • Genustvättade annonser på fritidsförvaltningen – inte bara män kan jobba som idrottsplatsvaktmästare.
  • Fortsatt satsning på Fotboll mot rasism – ett samarbetsprojekt med MFF som innebär att fotbollspelande ungdomar lyfter frågor om rasism och diskriminering.