Vi är stolta över att Malmö är den stad i Sverige som ger mest kulturstöd per invånare till det fria kulturlivet. Vi vet att kulturen har en enorm betydelse för människors känsla av sammanhang och tillhörighet och att kulturen är en viktig del i samhällsförändringen.

Följande saker har hänt under mandatperioden:

  • Gratis entré på museerna för barn/unga.
  • Sänkta avgifter för barn i den kommunala kulturskolan.
  • Mer pengar till barnkultur.
  • Ökade öppettider på biblioteken.
  • Införande av lånekort för papperslösa.
  • Ny kulturstrategi som tas fram i en öppen process med malmöbor och kulturaktörer.
  • Satsning på kvalitetsfilm.
  • En kommunal biograf med barnfilmssalong.
  • Införande av El Sistema, en orkesterverksamhet för barn i socialt utsatta områden.