Vi har en nationell brist på hyresrätter. Det byggs för lite. Det leder till att hyresvärdar kan välja och vraka bland hyresgästerna och att många diskrimineras. Hyresrätten är orättvist beskattad jämfört med bostadsrätter och egna hem och vi menar att krisen är så akut att det krävs ett statligt investeringsstöd för att få fart på byggandet.

För att öka byggandet och motverka att människor diskrimineras har vi gjort följande:

  • Ställt hårdare och mer specifika krav på MKB att bygga fler bostäder.
  • Infört en kommunal och transparent bostadsförmedling.
  • Gett ekonomiskt stöd till arbetet mot diskriminering på bostadsmarknaden, information till hyresvärdar och satsning på att få fler diskrimineringsfall avgjorda i domstol.
  • Uppdragit åt miljöförvaltningen att jaga oseriösa hyresvärdar.