Vi har en vision om en stad som är mer grön och människovänlig än idag och beslut som vi gläds åt är bland annat:

  • Pågående planering för spårvagnar.
  • Utbyggnad av cykelbanor.
  • Utökad busskapacitet längs Amiralsgatan med extra stora bussar.
  • Allaktivitetshus – skollokaler öppnas upp på eftermiddagar och kvällar för aktiviteter.
  • Statistiken i trygghetsmätningar är nu baserad även på kön. Män och kvinnor upplever stadsmiljön olika.
  • Satsning på spontanidrott i staden.