Vänsterpartiet Malmö tar arbetsgivaransvaret på allvar

Malmö är en stor arbetsgivare med sina drygt 21 000 anställda. Nästan 80 procent av dem är kvinnor. Vi tar vårt arbetsgivaransvar på fullaste allvar. Statusen på välfärdsarbete måste höjas, både genom höjd lön men också genom bättre arbetsvillkor.

Det här har vi redan förbättrat

Mycket arbete återstår men vissa beslut gläds vi åt särskilt:

  • Låglönesatsning för lågavlönade kvinnodominerade yrken (1000 kr mer i månaden för drygt 1000 anställda (vårdbiträden och socialsekreterare med myndighetsutövning) vilket lett till att löneskillnaderna mellan manligt och kvinnligt dominerade yrken minskar i Malmö stad.
  • Strategi för jämställd personalpolitik, alla arbetsplatser måste arbeta aktivt för att uppnå lika lön för likvärdigt arbete och jämställda arbetsvillkor.
  • Kommunen ska arbeta med inflytande på arbetsplatserna, speciellt på kvinnodominerade arbetsplatser.
  • Arbete för att få bort delade turer.
  • Rätt till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad för alla kommunens anställda.
  • Malmö stad ska minska antalet timanställningar till förmån för tillsvidaretjänster.
  • Inrättandet av personalpooler.
  • Nej till bemanningsföretag, kommunen ska inte hyra in dyra tjänster utan istället själv anställa.