Vilmer Andersen

Vilmer Andersen har varit politiskt aktiv sedan gymnasietiden och gillar att arbeta med de regionala utvecklingsfrågorna.

En av frågorna han kämpar för som gruppledare i Regions Skåne är bättre sjukvård:

– Jag är övertygad om att det måste till satsningar så att i synnerhet primärvården, närsjukvården, kvinnosjukvården och psykiatrin blir tillgängligare och klarar av sina uppgifter. Vårdcentraler ska finnas där behovet finns och inte placeras där vårdgivarna kan hämta den största vinsten. Det behövs flera händer i vården och lönediskrimineringen mellan kvinnor och män måste bort. Skånes Universitetssjukhus bör omorganiseras till två kompletta akutsjukhus med egen ledning. Den högspecialiserade vården och forskningen ska samordnas inom hela hälso- och sjukvården.

Andra frågor Vilmer tycker är viktiga att driva är miljö- och klimatfrågor, sysselsättning och antirasism.