Ulrika Williamsson

Ulrika Williamsson är ersättare i fritidsnämnden och är engagerad i fritidsfrågor och fackliga frågor.