Truls Persson

Truls Persson styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö