Tove Karnerud

Tove Karnerud är styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö.