Tomas Wahlstedt

Tomas Wahlstedt är sammankallande i bostadspolitiska utskottet.