Tobias Petersson

Tobias Petersson är ledamot i miljönämnden och sammankallande i miljögruppen.