Tobias Petersson

Kassör och ersättare i Vänsterpartiet Malmös styrelse och ledamot i miljönämnden.