Tjatte Hedlund

Ledamot i Vänsterpartiet Skånes styrelse