Susanne Björkenheim

Susanne Björkenheim är ledamot av partistyrelsen, samt revisorssuppleant i V-Malmö.

Susanne har varit politisk aktiv sedan 60-talet. Hennes hjärta klappar extra starkt för klassfrågor/socialism, fredsfrågan, kvinnors rätt och jämlikhet, facklig kamp.

Susanne trivs med att jobba med människor, hon har tidigare arbetat som journalist men är numera aktiv pensionär. Susanne anser att socialism är för människan och att meningen med livet är att utvecklas. Hon vill se den vanliga kvinnan och mannen växa, utvecklas och skapa kraftfulla rörelser mot utsugning, kapitalism, krigshets och allt som delar människor efter ras och kön.