Patrik Strand

Ledamot av partistyrelsen och sammankallande i det Fackliga utskottet