Showan Shattak

Showan är ersättare i kommunfullmäktige och Kommunförbundet Skåne samt ledamot i Direktionen för Dahlgrenska stiftelsen och i rådet för demokrati och trygghet.

Ersättare i kommunfullmäktige.