Showan Shattak

Showan är ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i Direktionen för Dahlgrenska stiftelsen och i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter.

Ersättare i kommunfullmäktige.