Sadiye Altundal

Sadiye Altundal gick med i Ung Vänster i mitten av 90-talet och är idag ledamot av kommunfullmäktige samt ersättare i VA SYD förbundsfullmäktige.

Sadiye Altundal gick med i Ung Vänster i mitten av 90-talet och är idag ledamot i kommunfullmäktige.

I tider som nu när det råder ekonomisk åtstramning i verksamheter som utgör grunden för välfärdssamhället är det ännu viktigare att vara lyhörd och ha ett inkluderande förhållningssätt i verksamhetsutövning i offentlig regi. Viktigt att inte tillåta sig att förföras av att följa vinden för majoriteten. Vår roll är att slå vakt om att alla människor är lika värda oavsett, social status, etnicitet, hudfärg, religion tillhörighet eller sexuell läggning. De som vågar ifrågasätta eller påstå något annat ska bli bemötta på det sätt som de förtjänar. Vi ska tala om saker vid deras rätta namn och tillåta oss att använda oss av begrepp som ger uttryck för det. Vi ska kasta ljus på orättvisorna på ett objektivt och sakligt sätt.

– Vänsterpartiet är det enda parti som täcker alla de frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

Sadiye har en bred utbildningsbakgrund bland annat i miljövetenskap, statsvetenskap och  ledarskap och offentlig organisation och arbetar som miljövetare/områdesutvecklare. Hon brinner extra mycket för hållbarhet, jämställdhet och skolfrågor.