Roland Svensson

Roland Svensson suppleant i Vänsterpartiet Malmö