Petra Grahn

Petra Grahn, ersättare i styrelsen för Vänsterpartiet Malmö