Per-Erik Persson

Per-Erik Persson styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö