Patrik Strand

– Jag vill uppnå en socialistisk värld nu!

Patrik Strand har varit med i Vänsterpartiet i över 30 år och är extra engagerad i fackliga frågor. Patrik är sammankallande i fackliga utskottet.