Patrik Munthe

Patrik Munthe är ledamot i Vänsterpartiet Malmös valberedning