Oscar Andersson

Oscar Andersson ersättare i styrelsen för Vänsterpartiet Malmö