Ola Nilsson

Ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ola Nilsson är folkhögskollärare som sedan 2001 bor i Malmö med min familj. Har ett starkt engagemang i frågor som rör vuxenutbildning, internationell solidaritet och demokratifrågor. Medlem i vänstern sedan 1994.