Morgan Svensson

Ledamot i tekniska nämnden samt ersättare i VA-Syds ägarnämnd, samt ledamot i valberedningen.