Morgan Svensson

Ledamot i Vänsterpartiet Malmös styrelse, samt ledamot i regionfullmäktige och i MKBs styrelse.