Miranda Borgkvist

Miranda är anställd som politisk sekreterare för Vänsterpartiet Malmö.

Som politisk sekreterare ansvarar Miranda för:

 • Hemsidans kalendarium
 • Zetkin
 • Nyhetsbrev
 • Kampanjer
 • Utåtriktad aktivitet
 • Intern kommunikation
 • Medlemsregister

Utskott och stadsdelsgrupper som Miranda ansvarar för att stötta:

 • Stadsdelsgrupp Södra Innerstaden
 • Fackliga utskottet
 • Studieutskottet
 • Medlemsutskottet
 • Miljöutskottet
 • Fixargruppen