Miranda Borgkvist

Miranda är anställd som politisk sekreterare för Vänsterpartiet Malmö.

Som politisk sekreterare ansvarar Miranda för:

  • Zetkin
  • Nyhetsbrev
  • Kampanjer
  • Utåtriktad aktivitet
  • Intern kommunikation

Utskott och stadsdelsgrupper som Miranda ansvarar för att stötta:

  • Studieutskottet
  • Medlemsutskottet