Minna Skans

Sekreterare och ledamot i Vänsterpartiet Malmös styrelse.