Minna Skans

Ledamot i Vänsterpartiet Malmös styrelse.