Mikael Andersson

Mikael Andersson har varit aktiv i Vänsterpartiet sedan 1985 och vill arbeta för en rättvis fördelning, kultur och stadsbyggnad.

– Jag vill ge mitt bidrag till en mer rättvis värld. Måtto: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Mikael är ordinarie ledamot i stadsbyggnadsnämden och arbetar som projektutvecklare.