Mats Högelius

Mats Högelius är ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden, samt sammankallande i Vänsterns Interreligiösa Grupp (VIG).