Mats Högelius

Mats Högelius är ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden, ledamot av valberedningen samt sammankallande i Vänsterns Interreligiösa Grupp (VIG).