Mats Billberg Johansson

Ersättare i tekniska nämnden och sammankallande i bostadsutskottet.

Ersättare i tekniska nämnden och sammankallande i bostadsutskottet.