Mats Billberg Johansson

Ersättare i tekniska nämnden, ledamot i Vänsterpartiet Malmös styrelse och sammankallande i bostadsutskottet.