Maria Kållberg

Maria Kållberg är styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö.