Maria Dexborg

Maria är en socialist, feminist och antirasist som brinner för att skapa ett mer inkluderande samhälle där ALLA skall få ta del av social rättvisa och de mänskliga rättigheterna i praktiken!

Maria är verksam socionom inom området våld i nära relation och har en bred och flerårig erfarenhet av det sociala arbetets olika områden. Hon har sedan 16 års ålder på olika sätt varit engagerad i sociala samhällsfrågor. Maria har en stark förankring i civilsamhällets gräsrotsorganisationer och driver kampen mot rasism och diskriminering på olika plattformar på både lokal, nationell och internationell basis.
 .
”Im not free as long as any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own” Audre Lorde