Mansour Ghaliche-Chi

Mansour Ghaliche-Chi är ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden samt i Vänsterpartiet Malmös styrelse.

Mansour Ghaliche-Chi är ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden samt i Vänsterpartiet Malmös styrelse.