Malin Håård

Malin Håård är ersättare i servicenämnden och sammankallande i Vänsterpartiet Malmös fotoredaktion.