Lisa Stolpe

Ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i grundskolenämnden, samt ersättare i Malmö Lives styrelse.