Lisa Claesson

Lisa Claesson, ersättare i partistyrelsen