Lisa Claesson

Ordinarie ledamot i Vänsterpartiet Malmös valberedning.