Kerstin Håkansson

Ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden.